Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Принципи побудови форм фінансової звітності та порядок їх заповнення

Принципи побудови форм фінансової звітності та порядок їх заповнення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи побудови форм фінансової звітності та порядок їх заповнення

Фінансова звітність згідно МСБО повинна бути побудована на таких основних принципах:
1.    Принцип безперервності. Полягає в тому, що фінансова звітність складається із припущень, що підприємство є діючим і буде залишатись таким у майбутньому.
2.    Принцип нарахування. Згідно з ним дохід і витрати визначаються на той момент, коли вони були зароблені чи виникли і відображаються у фінансових звітах тих періодах до яких вони відносяться.
3.    Принцип обачності. Передбачає дотримання певної обережності при оцінки в умовах невизначеності, таким чином, щоб активи чи дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати занижені.
4.    Принцип превалювання сутності над формою означає, що облік операцій і їх відображення з звітності слід здійснювати згідно з економічною сутністю, а не тільки виходячи із юридичної форми.
5.    Принцип суттєвості. Означає такий порядок відображення інформації у звіті, при якому інформація визначається суттєвою, якщо її пропуск або неправильний розрахунок може вплинути на рішення користувачів.

Порядок складання:
1.    Підрахунок узагальнюючих показників у реєстрах синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємне звіряння і виведення сальдо на кінець звітного періоду.
2.    Запис підсумків облікових реєстрів у головну книгу і визначається сальдо по рахунках на кінець звітного періоду.
3.    Інвентаризація матеріальних ресурсів, нематеріальних активів, грошових коштів і розрахунків, складання відомості зіставлення і виявлення відхилень шляхом зібрання даних синтетичного, аналітичного обліку.


 

You have no rights to post comments