Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Державне регулювання бухгалтерської звітності

Державне регулювання бухгалтерської звітності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державне регулювання бухгалтерської звітності

Методологічне керівництво та регулювання звітності в Україні покладено на КМУ та МФУ, які за узгодженістю з Мінстат України видають порядок оформлення та складання звітності та затверджують основні формати звітів, крім цих органів видавати свої форми звітів мають право досягти міністерства і відомства України.
Згідно з п. 4 Положення №250 можна затверджувати, враховуючи галузеві особливості інструкції та вказівки по веденню БО окремих видів майна та операцій з обов'язковим дотриманням єдиних методологічних основ БО України.
Згідно п. 7 Положення №250 підприємства мають права розробити систему внутрішньогосподарського обліку звітності та контролю. Ця система може включати форми документів, звітів, інструкцій, положень, стандартів підприємств і признається лігітивною у випадку затвердження її керівником підприємства чи уповноваженими органами. Згідно із ст. 29 ЗУ про цінні папери та фондової біржі особливості обліку операцій з цінними паперами встановлює держкомісія по цінним паперам і фондового ринку (ДКЦПФР).
Згідно рішенню ДКУПФР від 27.01.98 р. №11 Про внесення змін під час тимчасове Положення про надання регулювання та особливої інформації відкритими акціонерами товариствами і підприємствами-емітентами облігацій.
Для розкриття фінансової інформації емітентами згідно з вимогами МСБО були затверджені такі форми звітності:
•    "Звіт про фінансовий стан підприємства";
•    "Звіт про прибутки та збитки", який включає розрахунок показників прибутковості акцій;
•    "Звіт про рух грошових коштів";
•    "Звіт про власний капітал";
•    "Примітки до фінансових звітів".

Згідно п. 10.11 Положення про комітет по справам надзору за страхованою діяльністю затвердженою Постановою КМУ від 14.03. 94 №166, даний комітет розробляє та надає Мінфіну України та Мінстату пропозиції про провадження єдиних методичних основ Бухгалтерського обліку і звітності страхових організаційних, по узгодженню з цими центральними органами встановлюють правило обліку формування та розміщення страхових резервів і відображення їх у звітності.


 

You have no rights to post comments