Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні етапи міжнародної міграції

Основні етапи міжнародної міграції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні етапи міжнародної міграції

Історично міжнародне переміщення трудових ресурсів проходить 4 етапи міжнародної міграції:
1.    Безпосередньо пов’язаний з промисловою революцією, яка               здійснювалася в Європі в останній третині 18 ст.-середина 19 ст.   Наслідком революції стало те, що накопичення капіталу  супроводилося зростанням його органічної будови, а саме:  започаткування, формування світового ринку праці; та призвело до утворення відносного переселення і викликало масову міграцію з Європи до Північної америки, Австралії, Нової Зеландії.
2.    Охоплює період з 80-х рр. 19 ст. до Першої Світової війни. В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, а як внаслідок високого рівня концентрації в передових країнах світу, таких як США, Великобританія, що зумовило пидвищений попит на додаткову робочу силу до тих країн. За цих умов змінилась структура та кваліфікаційний склад мігрантів, з’явилася більш висококваліфікована робоча сила;
3.    Період між двома світовими війнами. Особливість цього  етапу: скорочення масштабів міжнародної трудової міграції і навіть рееміграція з класичної країни емігранта США;
4.    Після 2 світової війни і понині. Етап зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, процесами інтернаціоналізації та інтеграції. Його характерна риси:
- зростання внутрішньоконтинентальної міграції (в Європі, Африці);
-  зростання попиту на висококваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції „втеча мозків”;
- посилення державної і міжнародного регулювання трудової міграції.
На сьогоднішній день сформувалися такі напрямки міжнародної міграції робочої сили:
- міграція з країн, що розвиваються до промислово-розвинутих країн;
- міграція в межах промислово-розвинутих країн;
- міграція між країнами що розвиваються;
- міграція наукових працівників, кваліфікованих фахівців з промислово розвинутих країн до країн, що розвиваються;
- міграція з колишніх соціалістичних країн до розвинутих;
міграція робочої сили в межах колишнього СРСР.


 

You have no rights to post comments