Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Причини міжнародної міграції робочої сили

Причини міжнародної міграції робочої сили
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Причини міжнародної міграції робочої сили

Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ. До середини 90-х років у світі налічувалося не менш як 30 млн. трудящих, які працють за межами батьківщини. Міжнародна міграція робочої сили є однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи.
Міжнародна міграція робочої сили – переміщення робочої сили з однієї країни в іншу. Вона включає два взаємопов’язані між собою процеси: еміграція та іміграція.
Еміграція – виїзд робочої сили до приймаючою країни.
Іміграційний - в’їзд робочої сили до приймаючої країни
Рееміграція – повернення робочої сили в країну еміграції.
Основні форми міграційних процесів:
- постійна міграція;
- тимчасова міграція;
- нелегальна міграція.
Причини міжнароної трудової міграції:
1.    Відмінності в темпах накопичення капіталу зумовлюють відмінності сил притягання або відштовхування робочої сили в різних районах (регіонах) світового господарства.
2.    Рівень та масштаб накопичення капіталу справляють безпосередній вплив на рівень зайнятості працездатного населення.
3.    Темпи і розміри накопичування капіталу в свою чергу залежить від рівня міграції. Ця залежність полягає у тому, що порівняно низька заробітна плата іммігрантів і можливість знизити оплату праці вітчизняним виробникам, дозволяє знизити витрати на виробництво і тим самим збільшити нагромадження капіталу.
4.    Зміни в структурі потреб і виробництва спричинені науко технічним прогресом.


 

You have no rights to post comments