Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Прямі іноземні інвестиції: проблеми і перспективи в Україні

Прямі іноземні інвестиції: проблеми і перспективи в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Прямі іноземні інвестиції: проблеми і перспективи в Україні

Прямі іноземні інвестиції займають особливе місце серед форм міжнародного руху капіталу. Це зумовлено причинами:
1.    Прямі іноземні інвестиції – реальні інвестиції, які на відміну від портфельних не є чисто фінансовими активами, що виражені в національній валюті. Вони є у політиці на землю, будівлю, та на інші капітальні товари;
2.    Прямі іноземні інвестиції на відміну від портфельних забезпечують управління контроль над об’єктом, в який інвестовано капітал. Прямі іноземні інвестиції становлять основу панування ТНК на світовому ринку. Вони дозволяють ТНК використовувати політику в зарубіжних країнах для виробництва і збуту продукції і швидко розповсюджувати нові товари і технології в міжнародному масштабі, підвищуючи конкурентоспроможність.
Основні чинники прямих іноземних інвестицій:
Маркетингові чинники:
•    розмір ринку;
•    зростання ринку;
•    прагнення утримати ринок;
•    незадоволеність існуючим станом ринку;
•    експортна база;
•    слідування за покупцями;
•    слідування за конкуренцією.
Торгівельні обмеження:
•    торгівельні бар’єри;
•    надання місцевими покупцями переваг вітчизняним продуктам.
Вартісні чинники:
•    прагнення бути ближче до джерел постачання;
•    наявність трудових ресурсів;
•    наявність сировини;
•    наявність капіталу і технологій;
•    низька вартість праці;
•    низька вартість інших витрат виробництва;
•    низькі транспортні витрати;
•    фінансові та інші стимули з боку уряду;
•    більш сприятливі рівні ціни.
Інвестиційний клімат:
•    загальне ставлення до іноземних інвестицій:
•    політична стабільність;
•    обмеження на власність;
•    регулювання валютних курсів;
•    стабільність іноземної валюти;
•    структура податків;
•    добре знання країни.


Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в будь якій економіці, і Україна не є винятком. Важливо те, що прямі інвестиції не лише дозволяють компенсувати дефіцит національних коштів, але вони і є провідником сучасних технологій виробництва та управління, і є перепуской на міжнародний ринок товарів, капіталу, технологій.
За даними Державного комітету статистики в 2007 економіку України іноземними інвесторами було вкладено 1894,9 млн. дол., 5,6% від загального обсягу складали країни СНД, решту інші країни світу.
Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладаються в ті сфери економіки, які гарантують швидке обернення капіталу.
Інвестиційно привабливими в україні є підприємства оптової торгівлі та посередництво у торгівлі. Менш привабливими є підприємства харчової промисловості і переробка с/г продукції, машинобудування, транспорт, зв’язок.
Вкладаючи інвестиції в Україну іноземні компанії та банки переслідують різні цілі:
- одержання надвисоких прибутків;
- використання порівняно багатих родовищ корисних копалин та інших природних ресурсів;
- залучення українських підприємств у технологічні ланцюжки іноземних компаній;
- придбання потенційно ефективних українських підприємств;
- просування на український ринок продукції, яка не має попиту на їх ринках.

Проблеми пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів в Україні:
1.    Неефективне і нестабільне законодавство;
2.    Ігнорування вимог законодавства взагалі, українськими учасниками проектів;
3.    Високий рівень корупції.
Для активної інвестиційної діяльності в Україні передбачається ряд заходів:
1.    Гармонізація національного законодавства з європейським та світовим законодавством.
2.    Усунення неоднозначності трактування нормативно-правових актів, щодо інвестиційної діяльності.
3.    Забезпечення подальшого реформування податкової системи.
4.    Усунення бюрократизму і корупції у справах інвестування.
5.    Поліпшення інвестиційного клімату в країні.
6.    Стимулювання іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційну діяльність.
Програмою передбачається надходження прямих інвестицій у розмірі 10 млрд. дол. за період до 2010 року.


 

You have no rights to post comments