Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність та форми міжнародного руху капіталу

Сутність та форми міжнародного руху капіталу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність та форми міжнародного руху капіталу

Міжнародний рух чинників виробництва або (МРК) включає:
1.    Міжнародну міграцію робочої сили;
2.    Міжнародний рух капіталу;
3.    Міжнародну передачу технологій.
Міжнародна міграція робочої сили – переміщення трудових ресурсів, що спричинено різницею у рівні доходу, кращими перспективами соціального просування або занятості.
Міжнародний рух капіталу полягає у вилучені з обігу частини національного капіталу і включно його у виробничий процес або інший обіг в інших країнах.
Міжнародна передача технологій переміщення науково-технічних досягнень за межі національної економіки у формах:
-    Технологій продуктів;
-    Технологій процесів;
-    Технологій управління.

Міжнародний рух капіталу може заміщувати або доповнювати міжнародну торгівлю, якщо ефективність використання капіталу вища, ніж результат міжнародних торгівлі.
Міжнародна міграція капіталу – це не фізичні переміщення засобів виробництва, а фінансова операція: надання позики, купівля-продаж цінних паперів, інвестування.

Форми міжнародного руху капіталу:
1. За джерелами походження капіталу поділяються на:
-    офіційний;
-    приватний.
Офіційний – кошти державного бюджету, або міжнародних організацій, які переміщенні за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням уряду або міжурядовим організаціям.
Приватний капітал – кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, які надаються у вигляді інвестицій, торгівельних кредитів, міжбанківські кредитування.

2. За характером використання капіталу поділяється:
-    підприємницький;
-    позичковий.
Підприємницький - кошти, які прямо або опосередковано вкладають у виробництво з метою отримання прибутку.
Позичковий – кошти, що надаються з метою отримання відсотків. В міжнародних масштабах виступає як офіціальний капітал.

3. За строками вкладання капіталу:
-    короткостроковий (менше 1року);
-    середньостроковий (понад 1 рік);
-    довгостроковий (понад 1 рік);

4. За метою вкладання капіталу:
-    прямі інвестиції;
-    портфельні інвестиції.
Прямі інвестиції – вкладення капіталу з метою придбання контролю над об’єктом розміщення капіталу. В основному вивіз приватного підприємства капіталу.
Портфельні інвестиції – вкладення капіталу в іноземній цінні папери без права контролю над об’єктом інвестування. В основному вивіз приватного підприємства капіталу.


 

You have no rights to post comments