Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Світогосподарський поділ праці. Світове господарство як єдиний національний простір

Світогосподарський поділ праці. Світове господарство як єдиний національний простір
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Світогосподарський поділ праці. Світове господарство як єдиний національний простір

У другій пол. ХХ ст. в еволюції МПП відбулося якісне зрушення результатом якого стало вивезення капіталу за межі національних кордонів. Інтернаціоналізація охопила всі стадії руху капіталу: гроші, цінні папери, товар, виробництво, набравши певних форм:
•    Інтеграція
•    Транс націоналізація.
Інтеграція – національне господарство у регіональному господарчому комплексі.
Транс націоналізація – вихід комерційної і виробничої діяльності корпорації у вигляді філій та дочірніх підприємств за національні кордони.
Внутрішнім моментом в процесі інтеграції та транс націоналізації є становлення нового феномену світового господарства, а саме Світо господарського поділу праці (СПП): - внутрішньо міжрегіональний;
-    всесвітній (транснаціональний).
На відміну від міжнародного поділу праці СПП – це поділ праці не між країнами, а в середині транснаціональних корпорацій (ТНК), тобто внутрішньо коопераційний.
СПП – це технологічних поділ праці в самому виробництві – єдиний виробничий процес розчленовується на операції, які здійснюються в окремих країнах. Частковий продукт, який виготовляється при цьому не має споживчої вартості поза транснаціональним процесом виробництва.
Структура єдиного Світового простору:
1.    Технологічна підсистема
2.    Економічна підсистема
3.    Правова  підсистема
4.    Соц – культурна підсистема
Технологічна підсистема – сукупність вимог, які пред’являє науково-технічна революція (НТР) до якості товарів, що забезпечує при цьому конкурентоспроможність на світовому ринку.
Економічна підсистема – єдиний економічний простір вільного пересування товарів і послуг, капіталу і робочої сили, інформації через кордони національних держав, а також вільний взаємообмін національними валютами.
Правова підсистема – зведення загальних правил підприємницького права і норм господарської поведінки. Вони складаються в єдине правове поле в міру вироблення міжнародного, приватного, цивільного та патентного права.
Соц – культурна підсистема – її формування передбачає:
-    досягнення більш високого загального рівня життя і зменшення відмінностей між «багатими та бідними» державами;
-    єдиний підхід до соціальної політики нового мислення;
-    вироблення єдиних норм поведінки в бізнесі, етиці і менеджменті;
-    мирне вирішення національних і міжнаціональних проблем.


 

You have no rights to post comments