Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському облік

Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському облік
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Операції з готівковою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському облік

Використання готівкової іноземної валюти в Україні резидентами та нерезидентами дозволяється для:
- забезпечення витрат працівників на відрядження за кордон;
оплати представницьких витрат:
оплати     витрат     працівників     іноземних     дипломатичних,     консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій;
- забезпечення експлуатаційних витрат рейсів за кордон;
- оплати праці працівників-нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом з резидентом;
- виконання статутної діяльності представництва Бюро міжнародної організації з міграції;
- виконання зобов'язань відповідно до Кодексу торговельного мореплавства згідно з контрактом на здійснення агентських послуг щодо виплат морським агентом валюти на експлуатаційні потреби капітана судна, що належить (зафрахтоване) судовласнику-нерезиденту;
- відшкодування  фізичним особам втрат в разі  виникнення рекламації, форс-мажорних обставин, що призвели до невиконання юридичною особою, яка надає послуги з оплатою в іноземній валюті, зобов'язань перед фізичною особокшка сплатила в іноземній валюті вартість послуги.
Документальне оформлення операцій з готівковою Іноземною валютою аналогічне документальному оформленню руху грошових коштів в національній валюті, але на кожний вид валюти повинна бути відкрита окрема Касова книга, записи в якій ведуться в номінальному обчисленні.
Бухгалтер проводить обробку звіту касира. Відмінністю порядку відображення валютних операцій є те, що перед тим, як показати рух іноземної валюти, потрібно відрегулювати балансову оцінку активів і пасивів. Таким чином, перед тим, як проводити обробку звіту касира, бухгалтер повинен врегулювати оцінку іноземної валютної готівки в касі на початок дня за курсом НБУ, діючим на день складання звіту. Після цього бухгалтер переводить касові операції в іноземній валюті в гривневий еквівалент за цим курсом.
Синтетичний облік готівкової іноземної валюти ведеться на рахунку ЗО "Каса". Діючим Планом рахунків передбачена можливість ведення субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній валюті". Це рахунки активні, грошові, в балансі знаходяться в II розділі активу.
Аналітичний облік готівкової іноземної валюти ведеться за місцями зберігання валюти та за її видами.
Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, які мають ліцензію НБУ на здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, мають право відкривати на території України власні пункти обміну валюти. Зазначені пункти обміну валюти повинні бути зареєстровані уповноваженими банками в регіональному Правлінні НБУ.
Інші юридичні особи-резиденти, що не допускали порушення валютного і податкового законодавства, можуть відкрити обмінний пункт тільки на основі агентської угоди з уповноваженими банками, з реєстрацією ' в регіональному Правлінні Національного банку України.
Робота пунктів обміну іноземної валюти регламентується Положенням про пункти обміну валюти і Порядком укладання агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами про відкриття обмінного пункту.
Підприємство укладає з уповноваженим банком договір
Наступним етапом після підписання агентської угоди є реєстрація обмінного пункту в регіональному Правлінні НБУ.
"Довідка про реєстрацію пункту обміну валюти є дозволом для здійснення діяльності з обміну валюти. Вона знаходиться в пункті та підлягає поверненню до НБУ у разі закриття пункту.
Операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності в пунктах обміну іноземної валюти підлягають патентуванню (за винятком операції по торгівлі готівковими валютними цінностями, які здійснюються банківськими установами у власних операційних залах).
Обмінний пункт має право здійснювати:
•    купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за готівку;
"    купівлю  та продаж платіжних документів, а також продаж та оплату їх в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту;
приймання для направлення на інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних
документів в іноземній валюті;
приймання на експертизу іноземної валюти та платіжних документів в даній
валюті;
видачу готівкової іноземної валюти за кредитними та дебетними картками, а
також приймання її для зарахування на рахунки фізичних осіб в банках, що
служать для розрахунків зазначеними картками;
"    обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на валюту іншої держави;
•    розмін платіжного грошового знаку однієї іноземної держави на грошовий знак
іншої держави;
"    заміну платіжного грошового знаку однієї іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї ж іноземної держави;
•    купівлю неплатіжних грошових знаків іноземних держав за готівку.
Курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом робочого дня не можуть змінюватись. Протягом операційного дня пункти обміну іноземної валюти продають готівкову іноземну валюту, як правило, за рахунок придбаної цього дня. При необхідності вони можуть здійснювати продаж іноземної валюти, придбаної минулого дня. В такому випадку курс продажу валют встановлюється обмінним пунктом з різницею не більше 10 % від курсу купівлі цієї валюти. В подальшому регулювання курсу маржі здійснюється Національним банком України в оперативному порядку. Недотримання розміру маржі, а також одностороннє здійснення тільки купівлі або продажу іноземної валюти, розглядається Національним банком України як порушення вимог ліцензій з припиненням виконання відповідних операцій
Дохід, що отримується від операцій купівлі-продажу іноземної валюти, підлягає розподілу між уповноваженим банком, з яким укладена агентська угода, і обмінним пунктом, який одержує комісійну винагороду. Матеріальна відповідальність за грошові кошти в обмінних   пунктах   покладається   на   касира,   якому   видається   штамп   із   зазначенням найменування та місцезнаходження обмінного пункту, прізвищ та ініціалів касира.
Банки можуть встановлювати ліміт залишку в касі, який збільшується в вихідні дні банку для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту. Понадлімітні суми національної та іноземної валюти повинні бути здані в уповноважений банк. Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноважені банки.
Режим роботи обмінного пункту також встановлюється уповноваженим банком.
Обмін валюти здійснюється з обов'язковим оформленням квитанцій форм № 377,377 А які є бланками суворого обліку.
Фізичній особі-нерезиденту, що здійснює обмін іноземної валюти, видається довідка форми № 377. Один примірник видається фізичній особі як довідка про обмін валюти, другий залишається в документах дня обмінного пункту.
У разі невикористання або неповного використання національної валюти України, яка отримана в обмінному пункті при обміні іноземної валюти, фізична особа-нерезидент має право зробити зворотний обмін при поданні першого примірника довідки форми № 377 про обмін іноземної валюти в будь-якому пункті обміну України. Сума зворотного обміну не може перевищувати розмір обміну, який зазначено у довідці обмінного пункту. При цьому перший примірник такої довідки залишається в пункті обміну іноземної валюти, що проводив зворотний обмін.
Фізичній особі-резиденту, що здійснює обмін валюти, видається довідка форми № 377'А.
Працівники пункту обміну валюти зобов'язані вести два журнали для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі вищевказаних довідок. Перший журнал-реєстр складається по операціях купівлі іноземної валюти, а другий - по операціях продажу іноземної валюти. Зазначені журнали-реєстри заповнюються щоденно.
В реєстрі купівлі іноземної валюти відображаються: найменування валюти з зазначенням виду купюри, серії і номера банкноти, кількість банкнот, суми валюти, курс купівлі, сума до видачі в гривнях, комісія обмінного пункту, номер виданої довідки.
В реєстрі продажу іноземної валюти зазначається номер довідки, сума отриманих гривень, найменування валюти, сума валюти, комісія обмінного пункту, курс. В кінці робочого дня підраховуються підсумки по зазначених реєстрах, визначається дохід пункту обміну і здійснюються бухгалтерські записи по проведених операціях. Причому, якщо в цьому є необхідність, рахунки можуть вестись окремо по кожному виду іноземної валюти.
При обміні іноземної валюти на підставі агентської угоди ні суми, отримані на користь уповноваженого банку, ні суми винагороди, отримані агентом, не оподатковуються податком на додану вартість.
Операції з купівлі-продажу готівкової валюти є об'єктом оподаткування відрахуваннями до Пенсійного фонду за ставкою 1 % від обсягу продажу іноземної валюти. Але у зв'язку з тим, що ці операції здійснюються від імені уповноваженого банку, платником відрахувань до Пенсійного фонду є уповноважений банк.
Купівля обмінним пунктом іноземної валюти відображається по дебету рахунку 304 "Операційна каса в іноземній валюті" - на суму, еквівалентну офіційному курсу Національного банку України, і кредиту рахунку 303 "Операційна каса в національній валюті" - на суму фактично сплачених за купівлю іноземної валюти гривень.
Продаж обмінним пунктом, діючим на підставі агентської угоди, іноземної валюти відображається по кредиту рахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти".
Обліковий регістр по операціях з готівковою іноземною валютою складається на підставі оброблених звітів касира в національній валюті. Обліковий регістр рекомендується складати на колений вид валюти, а потім всю інформацію про рух готівки узагальнити у зведеному Журналі.
Обліковим регістром для узагальнення інформації з руху готівкової валюти в касі є Журнал 1,1 що заповнюється аяалоПчно до прикладу, розглянутого в п. 3.3 по рахунку 31 "Рахунки в банках".


 

You have no rights to post comments