Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит у комерційному банку здійснюється на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту банку, яке розробляється кожним банком самостійно з дотриманням вимог Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.

Положення має містити такі розділи:
•    завдання та функції служби внутрішнього аудиту банку;
•    статус і роль служби внутрішнього аудиту банку;
•    права та обов'язки керівника служби внутрішнього аудиту банку та її внутрішніх аудиторів;
•    обсяги та напрями роботи внутрішніх аудиторів;
•    обов'язки внутрішніх аудиторів зі звітування.

Положення про службу внутрішнього аудиту затверджується спостережною радою банку.
Чисельність внутрішніх аудиторів в банку має бути достатньою для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим підрозділом.
Служба внутрішнього аудиту банку має користуватися такою підтримкою правління банку і ради банку, яка б забезпечувала їй розуміння з боку суб'єктів аудиту і безперешкодне виконання своїх обов'язків.
Вона має бути укомплектована кадрами, які в змозі виконувати покладені на них функціональні обов'язки/Працівники служби внутрішнього аудиту повинні володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового, організаційного менеджменту банку тощо.
Служба внутрішнього аудиту звітує перед спостережною радою банку не менше одного разу на рік, надає йому висновки і пропозиції за результатами перевірок та на вимогу спостережної ради банку, готує інформацію про виконання плану проведення аудиторських перевірок.
Розмір і структура відділу внутрішнього аудиту залежать від розміру, структури і видів послуг банку. Так, у комерційному та інвестиційному банках структура відділу внутрішнього аудиту буде різною. Крім того, структура відділу залежить від кількості філій банку, їхньої величини і географічного розташування. У разі потреби відділи або підрозділи внутрішнього аудиту можуть створюватися у всіх або окремих філіях банку. Отже, схема структури відділу внутрішнього аудиту може варіюватися залежно від специфіки конкретної банківської установи.
Про поточну роботу аудитор доповідає спостережній раді банку. Підпорядкованість аудиторів одній посадовій особі в організації забезпечує незалежність і широку сферу дії аудиту. Вкрай небажано, щоб аудитор звітував керівникам відділу або філій, що перевіряються, оскільки це зменшує його об'єктивність і незалежність
Відділ внутрішнього аудиту банку перевіряє та оцінює діяльність відповідного відділу (підрозділу) банку, надає керівнику установи аудиторський висновок, в якому зазначається:
•    мета;
•    обсяги перевірки;
•    висновок (заключення);
•    рекомендації (з зазначенням строків виконання та відповідальних осіб);
•    супровідна інформація;
•    поради та інформація стосовно адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю відповідного відділу (підрозділу) банку.

Відділ внутрішнього аудиту є невід'ємною частиною банку і в своїй діяльності керується політикою, впровадженою керівництвом банку. Відділом внутрішнього аудиту керує керівник відділу. Функціональна відповідальність перед спостережною радою банку та підпорядкованість їй забезпечують відділові внутрішнього аудиту незалежність та об'єктивність.

На допомогу керівництву банку служба внутрішнього аудиту виконує такі завдання:
1.    оцінює ефективність системи внутрішнього контролю та загальний рівень виконання операцій в банку. Найважливіші висновки аудиторських перевірок відображають:
•    надійність та цілісність інформації;
•    відповідність внутрішнього контролю політиці, планам, процедурам, законодавству, нормативним документам та правилам;
•    захист активів;
•    економічне та ефективне використання ресурсів;
•    досягнення визначених завдань та цілей стосовно операцій та програм;
2.    підтримує стратегічний план банку;
3.    надає консультативні послуги в процесі планування, на стадії розроблення та впровадження нових продуктів, процесів, систем;
4.    знаходить недоліки та звітує керівництву про ті напрямки діяльності банку, які не відповідають його політиці, стандартам галузі, нормативним документам та законодавству. Надає відповідні рекомендації, а також стежить за їх вчасним виконанням відповідними відділами (підрозділами);
5.    робить висновки про внутрішній контроль та стан виконання операцій у тих напрямках діяльності банку, що підлягають аудиту, а також працює з керівництвом для забезпечення виконання рекомендацій аудиторів;
6.    координує діяльність аудиторів з діяльністю відділів щодо контролю законності банківських операцій, що сприяє більшій ефективності та результативності перевірок, здійснюваних як першими, так і другими;
7.    координує діяльність внутрішніх аудиторів та незалежних бухгалтерів для забезпечення оптимальних умов праці, за яких останні можуть покладатися на відділ внутрішнього аудиту та уникати дублювання зусиль;
8.    інформує керівництво про будь-які значні недоліки та ризики.

У разі потреби відділ внутрішнього аудиту звертається до керівництва за підтримкою. Внутрішнім аудиторам забезпечується необмежений доступ до всіх приміщень, реєстраційних книг, звітів банку.


 

You have no rights to post comments