Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до відображення доходів і витрат у фінансовій звітност

Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до відображення доходів і витрат у фінансовій звітност
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вимоги МСБО та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до відображення доходів і витрат у фінансовій звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" дає визначення доходів та витрат відповідно до міжнародної практики:

Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов'язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

Витрати — це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу або використання активів, або виникнення заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є розподіленими між акціонерами.

Доходи і витрати знаходять своє відображення у звіті про прибутки і збитки, який є одним із елементів річної фінансової звітності банківських установ.
МСБО ЗО "Розкриття у фінансових звітах" (1992 р.) передбачає, що банк повинен подавати звіт про прибутки та збитки, в якому доходи та витрати групуються за характером та типами. Структура доходів і витрат у Плані рахунків бухгалтерського обліку та звіті про прибутки та збитки відповідає МСБО.
Облік доходів і витрат базується на принципах нарахування і відповідності, що передбачається МСБО та Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, затвердженими постановою правління НБУ від   25.09.97 № 316.
Ці принципи застосовуються, якщо фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням чи отриманням послуг, може бути досить точно оцінений та якщо доходи або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості.


 

You have no rights to post comments