Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік інших джерел капіталу банку

Облік інших джерел капіталу банку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік інших джерел капіталу банку

У попередніх розділах розглянуті облікові процедури формування основного капіталу банку. Іншим джерелом формування капіталу банку є переоцінка основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку зі зміною справедливої вартості цих об'єктів. Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті переоцінки, то збільшення має відображатись як зростання додаткового капіталу, що обліковується таким чином:
Д-т 4400 Основні засоби
Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи
К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів
одночасно:
Д-т 5100 Результати переоцінки основних засобів
К-т 4409 Знос основних засобів
К-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а за недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка основних засобів").
При цьому здійснюється така проводка:
Д-т 4400 Основні засоби
Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи
одночасно:
Д-т 4409 Знос основних засобів
Д-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів
К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду. Результати дооцінки нематеріальних активів відображаються такою проводкою:
Д-т 4300 Нематеріальні активи
К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів
одночасно:
Д-т  5101 Результати переоцінки нематеріальних активів
К-т  4309 Знос нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а за недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів":
К-т 4300 Нематеріальні активи
одночасно:
Д-т 4309 Знос нематеріальних активів
К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

Приклад
Облік операцій з переоцінки основних засобів. Комерційний банк придбав автомобіль за 15 000 грн. Протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн.

Основні поняття

Балансовий звіт — складова пакету фінансової звітності, що характеризує фінансовий стан банку й відображає активи, зобов'язання та капітал банківської установи у грошовій формі станом на певну дату.
Дивіденди — частка прибутку банку, що розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм належать.
Капітал — різниця між загальними сумами активів і зобов'язань банку.
Прибуток банку — перевищення доходів над витратами, у тому числі:
•    прибуток до оподаткування — різниця між сумами доходів та витрат банківської установи до моменту виплати нею обов'язкових та інших платежів до бюджету;
•    прибуток після оподаткування — сума прибутку до оподаткування мінус сума платежів до бюджету.
Статутний капітал — кошти, внесені акціонерами банку шляхом придбання його акцій.


 

You have no rights to post comments