Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік результатів поточного року та розподілу прибутку

Облік результатів поточного року та розподілу прибутку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік результатів поточного року та розподілу прибутку

Прибуток — це фінансовий результат діяльності банку за звітний період.

Прибуток є частиною банківського капіталу і визначається як різниця між доходами та витратами:

Прибуток = Доходи — Витрати.

В останній робочий день звітного року рахунки 6-го класу "Доходи" та 7-го класу "Витрати" закриваються перерахуванням залишків на рахунок 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження":
Д-т 6-й клас "Доходи"                                              Д-т 5040
К-т 6 5040                                                                  К-т 7-й клас "Витрати"

Кредитовий залишок за рахунком 5040 свідчить про отриманий прибуток, дебетовий — про збиток.
Зароблений за звітний період прибуток (збиток) затверджується і розподіляється зборами акціонерів. Комерційні банки за рахунок прибутку створюють резервний фонд, загальні резерви, фонди дивідендів, що відображається в обліку:
Д-т 5040 Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження
К-т 5020 Загальні резерви
К-т 5021 Резервний фонд
К-т 5003 Дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу
К-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком за рахунком 5030 "Прибутки та збитки минулих років":
Д-т 5040
К-т 5030

В аналітичному обліку банк на власний розсуд може відкривати окремі рахунки для деталізації сум, врахованих за рахунком 5030 "Прибутки та збитки минулих років". Наприклад, рахунки фонду надання допомоги, преміального фонду, фонду надання позик працівникам. Деталізація може також здійснюватися за рахунками 8-го класу "Управлінський облік".
Банк не повинен допускати ситуації, за якої суми збитків спричинять зменшення капіталу банку, що в свою чергу призведе до погіршення показників діяльності банку, а можливо, і до банкрутства.
Впродовж фінансового року облік доходів та витрат ведеться за наростаючими підсумками (методом накопичень), поточний фінансовий результат відображається в обліку технічним рахунком, який протягом року відіграє роль рахунка 5040. Так, наприклад, для визначення фінансового результату поточного місяця доходи (6-й клас) та витрати (7-й клас) перераховуються на цей рахунок:
Д-т Технічний рахунок              Д-т 6-й клас
К-т 7-й клас                                К-т Технічний рахунок

Кредитовий залишок за цим рахунком свідчить про отриманий прибуток, дебетовий залишок за цим рахунком відображає збиток. Проміжний фінансовий результат має місце в щоденних банківських балансах, але рахунки 6-го та 7-го класів фактично не закриваються.


 

You have no rights to post comments