Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу

Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік операцій з власними акціями при їх викупі і перепродажу

АКБ може викупити власні акції у акціонера та перепродати їх іншому акціонеру. У разі викупу власних акцій без продажу іншим акціонерам зменшується статутний капітал банку, тому викуп акцій у такий спосіб можливий тільки на підставі рішення загальних зборів акціонерів, а також у разі ліквідації комерційного банку.
Для обліку операцій з власними акціями, викуплених у акціонерів, застосовується рахунок 5002 "Власні акції банку, які придбані в акціонерів". За цим рахунком акції обліковуються за номіналом.
За дебетом рахунка проводяться суми вартості акцій, викуплених у власників. За кредитом проводяться суми знову реалізованих акцій чи суми фактичного зменшення статутного капіталу. Викуплені у акціонерів акції зберігаються банком як готівка відповідно до Інструкції НБУ про організацію емісійно-касової роботи.
Перепродаж акцій здійснюється за ринковою вартістю. Різниця між ринковою вартістю та номіналом має визнаватись як емісійний дохід або витрати і обліковується за рахунком 5010 "Емісійні різниці" чи 5030 (5040) в разі недостатності коштів за рахунком 5010.
У разі негативного результату між номіналом акцій та ціною їх викупу (перепродажу) різниця списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунка 5010, потім — з рахунка 5030 "Прибутки та збитки минулих років", а в разі нестачі — з рахунка 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження".
Одночасно з продажем акцій здійснюється закриття та відкриття аналітичних рахунків акціонерів. Анулювання викуплених у акціонерів акцій проводиться за номінальною вартістю і відображається в обліку:
Д-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку
К-т 5002 Власні акції банку, які придбані в акціонерів

Бухгалтерські проводки
1. Комерційний банк "Старт" викупив у акціонерів 10 простих акцій номіналом 100 грн. на суму 1000 грн. за готівку, що відображається в обліку:
Д-т 5002
К-т 1001
2. Комерційний банк "Старт" реалізував за готівку 10 акцій номіналом 100 грн. кожна, що були викуплені раніше, у тому числі: 7 акцій за ціною 707 грн., 3 акції за ціною 294 грн., що відображається в обліку:
•    реалізація 7 акцій:
Д-т 1001   - 707 грн.
К-т 5002   - 700 грн.
К-т 5010   - 7 грн.
•    реалізація 3 акцій:
Д-т 1001 - 294 грн.
Д-т 5010 - 6 грн.
К-т 5002 - 300 грн.
Проаналізувавши операції з викупу та перепродажу акцій, можна зробити висновок, що результатом є збільшення капіталу банку на 1 грн. за рахунок емісійної різниці.


 

You have no rights to post comments