Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу

Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу

Капітал банку обліковується у 5-му класі Плану рахунків, який складається з двох розділів:
50  Статутний капітал та інші фонди банку
51  Результати переоцінки
Група 500 "Статутний капітал" включає рахунки, призначені для обліку зареєстрованого статутного капіталу (5000, пасивний) та несплаченого зареєстрованого статутного капіталу (5001, контрпасивний), власних акцій, придбаних у акціонерів (5002, контрпасивний), та капіталізованих дивідендів (5003, пасивний).
Залишки за рахунками 5001 та 5002 зменшують залишок за рахунком 5000, завдяки чому банківський баланс завжди дає реальну картину щодо суми сплаченого зареєстрованого статутного капіталу.

Приклад
Залишок за рахунком 5000 П становить 5,5 млн грн. Залишок за рахунком 5001 КП становить 3 млн. грн. Таким чином, сума сплаченого зареєстрованого статутного капіталу — 2,5 млн. грн.

Група 501 "Емісійні різниці" має рахунок з такою самою назвою, призначений для обліку різниць понад номінал акцій, з якими акції можуть реалізуватись акціонерам.
Рахунки групи 502 "Загальні резерви банку" призначені для обліку резервів, що створюються за рахунок прибутку.
За рахунком групи 503 "Результати минулих років" обліковується нерозподілений прибуток, отриманий банком.
Рахунок групи 504 "Результати минулого року, що очікують затвердження" призначений для обліку прибутку (збитку), отриманого за звітний рік до його затвердження зборами акціонерів і розподілу.
Рахунки розділу 51, групи 510 призначені для обліку результатів переоцінки основних засобів (рахунок 5100) та нематеріальних активів (рахунок 5101).
Слід звернути увагу на те, що рахунки 5-го класу пасивні (5000, 5003, 5010, 5020, 5101), контрпасивні (5002, 5002) та активно-пасивні (5030, 5040).
За пасивними рахунками обліковуються складові банківського капіталу: статутний капітал, емісійні різниці, резерви, результати переоцінки.
Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного пасиву, показують його реальну вартість: так, несплачений капітал свідчить, що не всі зареєстровані акції реалізовані, наявність власних акцій, викуплених у акціонерів, також вказує на те, що фактично реалізовано акцій менше, ніж зареєстровано.
За активно-пасивними рахунками обліковуються фінансові результати діяльності банку, оскільки вони можуть збільшувати капітал — у разі отримання прибутку,   чи зменшувати — в разі отримання збитку.
Рахунки цього класу можуть кореспондувати з рахунками дебіторів, кредиторів та рахунками грошових коштів лише у разі сплати дивідендів та внесків акціонерів. У всіх інших випадках рахунки 5-го класу кореспондують між собою.


 

You have no rights to post comments