Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

В основі бухгалтерського обліку лежить фундаментальна облікова модель (принцип збалансованості):

Активи = Зобов'язання + Капітал (А = З + К).

З цієї формули видно, що певна частина активів покривається капіталом власників, ще якась частина капіталу надається власникам (акціонерам) банку як при його створенні, так і в подальшому при збільшенні обсягу статутного капіталу, інша частина капіталу створюється в процесі діяльності банку.
Капітал банку — це залишковий інтерес в активах банку після вирахування його зобов'язань. Відповідно до ст. ЗО Закону України "Про банки і банківську діяльність" капітал банку включає:
1) основний капітал;
2) додатковий капітал.

До основного капіталу банку належать сплачений і зареєстрований статутний капітал та розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок прибутку, надбавок до номінальної вартості акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік.
Бухгалтерський облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою капітал власників відображають за різними рахунками розділу "Статутний капітал та інші фонди банку" (рис. 7.1).
Для обліку капіталу відповідно до його складових (джерел) використовуються рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.


 

You have no rights to post comments