Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інша кредиторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями

Інша кредиторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інша кредиторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями

Облік сум іншої кредиторської заборгованості за внутрішніми банківськими операціями здійснюється за балансовими рахунками груп:
361  Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
362  Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
3621  П Відстрочений податок на прибуток
3622  П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,   крім податку на прибуток
363  Розрахунки з акціонерами
3630 П Внески за незареєстрованим статутним фондом
3631  П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами
364  Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3640 П Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які отримані банком
365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження
3651  П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати
3652  П Нарахування працівникам банку за заробітною платою
3653  П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
3654  П Нараховані відпускні до сплати
3659  П Інші нарахування працівникам банку

Облік субординованого боргу банку та нарахованих витрат за субординованим боргом здійснюється за рахунками групи:
366  Субординований борг банку
3660 П Субординований борг банку
3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

Облік сум інших нарахованих витрат здійснюється за рахунками групи:
367  Інші нараховані витрати
3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування
3678 П Інші нараховані витрати

Облік кредитових сум до з'ясування здійснюється за рахунком групи:
372 Кредитові суми до з'ясування
3720 П Кредитові суми до з'ясування

Бухгалтерські проводки
1. Виникнення іншої кредиторської заборгованості за операціями банку:
Д-т Різні рахунки
К-т 361, 362, 363, 364, 365
2.  Погашення іншої кредиторської заборгованості за операціями банку:
Д-т 361, 362, 363, 364, 365
К-т Різні рахунки
3.  Зарахування позик субординованого боргу:
Д-т 1200, 2600
К-т 3660
4.  Повернення позик субординованого боргу:
Д-т 3660
К-т 1200, 2600
5.  Нараховані витрати за субординованим боргом:
Д-т 7096
К-т 3668
6.  Сплачені нараховані витрати за субординованим боргом:
Д-т 3668
К-т 1200, 2600
7.  Інші нараховані витрати:
Д-т 710
К-т 3670, 3678
8.  Сплачені інші нараховані витрати:
Д-т 3670, 3678
К-т Різні рахунки
9.  Зарахування сум до з'ясування отримувачів коштів:
Д-т 1200
К-т 3720
10. Списання коштів після з'ясування отримувачів або повернення коштів платнику:
Д-т 3720
К-т Різні рахунки


 

You have no rights to post comments