Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями

Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми банківськими операціями

Облік сум іншої дебіторської заборгованості за внутрішніми банківськими операціями здійснюється за балансовими рахунками груп:
351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3519  А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
3521  А Відстрочений податок на прибуток
3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток
354  Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3540  А Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3541  А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами
3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком
355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження
3551  А Аванси працівникам банку на господарські витрати
3552  А Нестачі та інші нарахування на працівників банку
3559 А Інша дебіторська заборгованість працівників банку

Облік сум інших нарахованих доходів здійснюються за рахунками групи:
357 Інші нараховані доходи
3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
3578 А Інші нараховані доходи

Облік сум прострочених інших нарахованих доходів здійснюється за рахунком
3579 А Прострочені інші нараховані доходи

Облік дебетових сум до з'ясування здійснюється за рахунком групи:
371 Дебетові суми до з'ясування
3710 А Дебетові суми до з'ясування

Бухгалтерські проводки
1. Виникнення іншої дебіторської заборгованості за операціями банку:
Д-т 351, 352, 354, 355
К-т Різні рахунки
2.  Погашення іншої дебіторської заборгованості за операціями банку
Д-т Різні рахунки
К-т 351, 352, 354, 355
3.  Інші нараховані доходи:
Д-т 3570, 3578
К-т 610, 611
4.  Отримані інші нараховані доходи:
Д-т 1200, 2600, 2620, 1001
К-т 3570, 3578
5.  Прострочені інші нараховані доходи:
Д-т 3579
К-т 3570, 3578
6.  Отримані прострочені інші нараховані доходи:
Д-т 1200, 2600, 2620, 1001
К-т 3579
7.  Зарахування сум до з'ясування необхідних реквізитів документів:
Д-т 3710
К-т Різні рахунки
8. Списання коштів після з'ясування необхідних реквізитів документів:
Д-т Різні рахунки
К-т 3710


 

You have no rights to post comments