Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг

Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Облік лізингових операцій: фінансовий і оперативний лізинг

Лізинг — господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг буває двох видів: фінансовий і оперативний. Як при фінансовому, так і при оперативному лізингу основні засоби протягом строку дії угоди залишаються власністю лізингодавця.
Облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг, ведеться за рахунками 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних   банків   України:
4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
44  Операційні основні засоби
45  Неопераційні основні засоби

При оперативному лізингу активи відображаються на балансі лізингодавця, а при фінансовому лізингу — на балансі лізингоодержувача. Основні засоби, передані в оперативний лізинг, обліковуються за окремим аналітичним рахунком балансового рахунка 4400 А "Операційні основні засоби", субрахунком "Оперативний лізинг". Основні засоби, отримані у фінансовий лізинг, лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку "Фінансовий лізинг" рахунків 4400 А "Операційні основні засоби", 4500 А "Неопераційні основні засоби".
Умови лізингу визначаються лізинговою угодою згідно з чинним законодавством України.
У договорі з фінансового лізингу наводиться також графік лізингових платежів так, щоб сума сальдо зобов'язань лізингоодержувача дорівнювала меншій із двох сум — теперішній вартості, яка розраховується із урахуванням процентної ставки лізингоодержувача, що прирощується, або ринковій вартості об'єкта, зазначеній у договорі:
Дата платежу    Сума платежу    Сума нарахованих процентів    Сума зменшення зобов'язань    Сума сальдо зобов'язань

Передача об'єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу. Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в себе частини вартості об'єкта лізингу; суму, що сплачується як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.
Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і у балансі лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.
Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується при лізингу, до залишкової суми активу та зобов'язання за фінансовим лізингом.

Бухгалтерські проводки
Фінансовий лізинг. Відображення операцій лізингодавцем
1.  Передача основних засобів у фінансовий лізинг:
•    у разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця:
Д-т 1525, 2075
К-т 1200, 2600, 1001
•    у разі, якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця:
Д-т 1525, 2075
К-т 4400, 4500
•    якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:
Д-т 1525, 2075
К-т 4400, 4500
К-т 3600
•    якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:
Д-т 1525,2075
Д-т 3500
К-т 4400, 4500
2.  Нарахування доходів за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг:
Д-т 1528, 2078
К-т 6018, 6028
3.  Амортизація різниці між вартістю лізингу та балансовою вартістю основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:
•    якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:
Д-т 3600
К-т 6018, 6028
•    якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:
Д-т 6018, 6028
К-т 3500
4.  Отримання нарахованих доходів за фінансовим лізингом:
Д-т 1200, 2600, 1001
К-т 1528,2078
5.  Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом:
Д-т 1529, 2079
К-т 1528, 2078
6. Списання сумнівних до отримання доходів за фінансовим лізингом з рахунків прострочених нарахованих доходів:
Д-т 9600, 9601
К-т 9910
7.  Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом:
Д-т 1200, 2600, 1001
К-т 1525,2075

Відображення операцій лізингоодержувачем
1.  Отримання основних засобів у фінансовий лізинг:
Д-т 4400, 4500
К-т 1625, 3615
2.  Нарахування витрат за основними засобами, отриманими у фінансовий лізинг:
Д-т 7018, 7095
К-т 1628, 3678
3.  Сплата нарахованих витрат за фінансовим лізингом:
Д-т 1628, 3678
К-т 1200, 2600, 1001
4.  Погашення основної суми боргу за фінансовим лізингом:
Д-т 1625, 3615
К-т 1200, 2600, 1001
5. Нарахування амортизації основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг:
Д-т 7423, субрахунок "Фінансовий лізинг"
К-т 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг"
6. Перехід за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача:
Д-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"
К-т 4400, 4500, субрахунок "Фінансовий лізинг"
Одночасно на суму зносу:
Д-т 4409, 4509, субрахунок "Фінансовий лізинг"
К-т 4409, 4509, субрахунок "Власні основні засоби"

Бухгалтерські проводки
Оперативний лізинг. Відображення операцій лізингодавцем
1.  Передача основних засобів в оперативний лізинг:
Д-т 4400, субрахунок "Оперативний лізинг"
К-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"
2.  Нарахування амортизації основних засобів, переданих в оперативний лізинг:
Д-т 7423, субрахунок "Оперативний лізинг"
К-т 4409, субрахунок "Оперативний лізинг"
3.  Нарахування лізингових платежів:
Д-т 3578
К-т 6395
4.  Отримання нарахованих лізингових платежів:
Д-т 1200,2600, 1001
К-т 3578
5.  Повернення основних засобів, переданих в оперативний лізинг:
Д-т 4400, 4500, субрахунок "Власні основні засоби"
К-т 4400, субрахунок "Оперативний лізинг"

Відображення операцій лізингоодержувачем
1.  Прийняття основних засобів в оперативний лізинг:
Д-т 9840
К-т 9910
2.  Нарахування лізингових платежів:
Д-т 7395
К-т 3678
одночасно:
Д-т 981 9, субрахунок "Зобов'язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу"
К-т 9910
3.  Сплата лізингових платежів:
Д-т 3678
К-т 1200, 2600, 1001
одночасно:
Д-т  9910
К-т 9819, субрахунок "Зобов'язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу"
4. Добудова, дообладнання, реконструкція, капітальний ремонт об'єкта лізингу лізінгоодержувачем:
•    передоплата:
Д-т 3511
К-т 1200, 2600, 1001
•    виконані роботи:
Д-т 4432, 4532
К-т 3511
одночасно:
Д-т 4438, 4538
К-т 4432, 4532
5. Нарахування амортизації на завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувачем:
Д-т 7423,  субрахунок "Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"
К-т 4438, 4538
6. Повернення основних засобів, переданих в оперативний лізинг:
Д-т 9910
К-т 9840


 

You have no rights to post comments