Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвентаризація основних засобів

Інвентаризація основних засобів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвентаризація основних засобів

Інвентаризація здійснюється для встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку до фактичної наявності основних засобів.
Інвентаризація проводиться:
•    не рідше одного разу на рік перед складанням річного звіту;
•    у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
•    при встановленні фактів крадіжок, зловживань, пошкодження цінностей;
•    у разі пожежі або стихійного лиха;
•    у разі реорганізації чи ліквідації установи банку.

Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія.
Основні засоби і нематеріальні активи реєструються в інвентаризаційних описах. Після звіряння даних описів з даними обліку встановлюються розбіжності, причини яких з'ясовуються.
Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має бути розглянутий і затверджений керівником банку в 5-денний строк. Затверджені результати інвентаризації мають відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому проведена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню.
Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, відображаються за позабалансовими рахунками.
Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума відображається за рахунком 3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку" та зараховується до доходу звітного періоду.

Бухгалтерські проводки
1.  Оприбуткування виявлених у надлишку основних засобів:
Д-т 4400, 4500
К-т 6809
2.  Виявлення недостач основних засобів:
•    списання з балансу виявлених недостач основних засобів:
Д-т 3552
Д-т 4409, 4509
К-т 4400, 4500
•    відшкодування вартості основних засобів винними особами:
Д-т 1200, 2600, 1001
К-т 3552
•    у разі, якщо винну особу не встановлено чи у стягненні завданих збитків судом відмовлено:
Д-т 7809
К-т 3552


 

You have no rights to post comments