Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вибуття основних засобів і нематеріальних активів

Вибуття основних засобів і нематеріальних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вибуття основних засобів і нематеріальних активів

Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів можуть вибувати з балансу внаслідок продажу, безоплатного передавання або невідповідності критеріям їх визнання як активів.
При реалізації основних засобів і нематеріальних активів фінансовий результат від вибуття об'єктів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.
Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за рахунком 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів", а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, — за рахунком 6490 П "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".
Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами). Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта та його справедливої вартості на дату передавання.
Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами вирішується банком самостійно. Безоплатне передавання (оприбуткування) основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими установами відображається за рахунками:
3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам банку
3903  П Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку

Основні засоби і нематеріальні активи, непридатні для роботи в результаті зносу чи старіння, підлягають списанню. Порядок списання необоротних активів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформляється відповідно до чинного законодавства України.
У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Бухгалтерські проводки
1.  Реалізація основних засобів і нематеріальних активів:
•    у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно з сумою виручки від його реалізації:
Д-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів Д-т 4309, 4409, 4509
Д-т 7490
К-т 4300, 4400, 4500
•    у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно з сумою залишкової вартості об'єкта:
Д-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
Д-т 4309, 4409, 4509
К-т 4300, 4400, 4500
К-т 6490
2. Безоплатна передача основних засобів і нематеріальних активів іншій організації (якщо залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує справедливу вартість):
•    на суму зносу:
Д-т 4309, 4409, 4509
К-т 4300, 4400, 4500
•    на залишкову вартість:
Д-т 7490
К-т 4300, 4400, 4500
3.  Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими установами:
Д-т 3902
Д-т 4309, 4409, 4509
К-т 4300, 4400, 4500
4.  Оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів при безоплатному передаванні між підвідомчими установами:
Д-т 4300, 4400, 4500
К-т 3903
К-т 4309, 4409, 4509
5.  Списання з балансу основних засобів:
•    на суму зносу:
Д-т 4309, 4409, 4509
К-т 4300, 4400, 4500
•    на залишкову вартість:
Д-т 7490
К-т 4300, 4400, 4500


 

You have no rights to post comments