Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поліпшення стану основних засобів, удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані

Поліпшення стану основних засобів, удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Поліпшення стану основних засобів, удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані


Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням стану основних засобів та удосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням стану об'єкта (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів та удосконаленням нематеріальних активів, відображаються за рахунками:
4310 А Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами;
4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами;
4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг.

Витрати, що здійснюються для підтримання (капітальний, поточний ремонти) об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.
Витрати на капітальний та поточний ремонти основних засобів і нематеріальних активів відображаються за рахунком 7420 А "Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів".

Бухгалтерські проводки
1.  Поліпшення стану основних засобів та удосконалення нематеріальних активів:
•    передоплата:
Д-т 3511
К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
•    виконані роботи:
Д-т 4310, 4430
К-т 3511
•    віднесення суми витрат, пов'язаних з поліпшенням та удосконаленням  на збільшення вартості об'єкта:
Д-т 4300, 4400
К-т 4310, 4430
2.  Проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані:
•    передоплата:
Д-т 3519
К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
•    виконані роботи:
Д-т 7420
К-т 3519


 

You have no rights to post comments