Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів

Придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи можуть бути придбані або створені банком самостійно. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: сума, що сплачується постачальникам активів та підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; сума ввізного мита; сума непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку); витрати на страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установлення, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до придатного для використання за призначенням стану.
Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до робочого стану, не включаються до первісної вартості цього об'єкта.
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням та доведенням до придатного для використання за призначенням стану.
Створені основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за їх первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створеного банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.
Облік придбаних або створених банком самостійно основних засобів та нематеріальних активів здійснюється за рахунками:
4300 А Нематеріальні активи
4400 А Основні засоби
4500 А Інші необоротні матеріальні активи

Бухгалтерські проводки
1. Придбання основних засобів і нематеріальних активів:
•    передоплата:
Д-т 3511
К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
•    отримання основних засобів і нематеріальних активів:
Д-т 4300, 4400, 4500
К-т 3511
або:
•    передоплата:
Д-т 3511
К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
•    на суму капітальних інвестицій за невведеними в експлуатацію основними засобами та нематеріальними активами:
Д-т 4310, 4430
К-т 3511
•    оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів:
Д-т 4300, 4400
К-т 4310, 4430
2. Створення основних засобів і нематеріальних активів:
•    передоплата виконаних робіт:
Д-т 3511
К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів
•    нарахування заробітної плати працівникам:
Д-т 4310, 4430
К-т 3652, 3653
•    нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди:
Д-т 4310, 4430
К-т 3622
•    прийняті виконані роботи:
Д-т 4310, 4430
К-т 3511
•    віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:
Д-т 4300, 4400
К-т 4310, 4430


 

You have no rights to post comments