Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік вкладень банку в боргові цінні папери

Облік вкладень банку в боргові цінні папери
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Облік вкладень банку в боргові цінні папери

Операції з борговими цінними паперами на продаж обліковуються за балансовими рахунками групи 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж", на інвестиції — за рахунками групи 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції".
Боргові цінні папери відображаються в обліку окремо за кожною складовою:
•    номінал;
•    дисконт;
•    премія.

Дисконт знижує вартість цінного папера, премія підвищує вартість цінного папера.

Приклад
Балансова вартість боргових цінних паперів визначається таким чином:
•    з премією: номінал (рахунок 3211 або 3212) + залишок премії (рахунок 3117 або 3217);
•    з дисконтом: номінал (рахунок 3112 або 3212) — залишок дисконту (рахунок 3116 або 3216).
Щомісяця протягом періоду знаходження боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестиції необхідно здійснювати амортизацію дисконту та премії з віднесенням нарахованих сум на збільшення чи зменшення процентних доходів (рахунки: 6052 "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж", 6053 "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції").
Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід. Сума амортизації премії зменшує процентний дохід.
Величина амортизації дисконту (премії) за період розраховується за методом прямої таким чином, щоб залишок неамортизованого дисконту (премії) на день погашення цінного папера був нульовим, або за методом ефективної ставки процентів.
Наприкінці місяця за борговими цінними паперами необхідно здійснювати нарахування процентного доходу, що відображається в обліку:
Д-т 3118 (3218) Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)
К-т 6052 (6053) Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж (на інвестиції)

Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється також щомісяця за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх придбання.
Відображення в обліку аналогічне наведеному вище. В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за емітентами боргових цінних паперів. Боргові цінні папери на продаж аналогічно цінним паперам з нефіксованим прибутком переоцінюються згідно з правилом нижчої вартості щомісяця.
У разі зниження ринкової вартості цінних паперів на інвестиції створюється резерв, що відображається в обліку:
Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж
К-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

При підвищенні вартості цінних паперів наступного місяця створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кредитом рахунка 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж". Результат від торгівлі борговими цінними паперами на продаж відображається за рахунком 6203 "Результат від торгівлі цінними паперами на продаж". Облікові процедури з борговими цінними паперами на інвестиції такі ж самі, як і з борговими цінними паперами на продаж. Коригування вартості боргових цінних паперів на інвестиції здійснюється в кінці року. У разі зниження ринкової вартості цінних паперів створюється резерв, що відображається в обліку:
Д-т 7704 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції
К-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

При підвищенні ринкової вартості цінних паперів наступного року створений резерв зменшується. Результат коригування відображається за кредитом рахунка 7704 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції".
Перевищення ринкової вартості цінних паперів над їх балансовою вартістю в обліку не відображається.
Вкладення банків у боргові цінні папери уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, відображаються на балансових рахунках груп 141 та 142 аналогічно обліку боргових цінних паперів, придбаних на продаж та на інвестиції, як це розглянуто вище.


 

You have no rights to post comments