Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку

Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура відображення цінних паперів у Плані рахунків бухгалтерського обліку

У Плані рахунків комерційних банків облік операцій з цінними паперами ведеться за балансовими та позабалансовими рахунками. Вкладення в цінні папери та довгострокові вкладення банку зазначаються в активі балансу, а випуск цінних паперів власного боргу — в пасиві балансу.
Вкладення банку в цінні папери, які рефінансуються НБУ, обліковуються в першому класі на рахунках груп:
141  Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
142  Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
143  Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж
144  Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

Вкладення в цінні папери інших емітентів обліковуються в третьому класі на рахунках груп:
310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
311  Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
320 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції
321  Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції
329  Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

Довгострокові портфельні вкладення обліковуються в 4-му класі Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків у групах:
410 Вкладення в асоційовані компанії
420 Вкладення в дочірні установи

Облік цінних паперів власного боргу ведеться у 3-му класі на рахунках груп:
330  Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
332 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

У кожному розділі Плану рахунків виділені рахунки, за якими обліковуються цінні папери:
•    за метою вкладень;
•    формою отримання доходу;
•    емітентами.

Наприклад, за рахунками груп 310, 320 обліковуються цінні папери з нефіксованим прибутком за емітентами, а за рахунками груп 311, 321 — боргові цінні папери за емітентами.
Позабалансові операції з цінними паперами обліковуються за рахунками розділів:
93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну
97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регламентується нормативними документами Національного банку України.


 

You have no rights to post comments