Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік проблемних кредитів

Облік проблемних кредитів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік проблемних кредитів

Пролонгація кредиту здійснюється комерційними банками у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень у зв'язку з непередбаченими обставинами за умови прийняття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення.
Облік пролонгованих кредитів здійснюється за рахунками пролонгованої заборгованості відповідних груп кредитів:
1526 А Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам
2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2056 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2066 А Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2206 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2216 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

Бухгалтерські проводки
1.  Пролонгація кредиту:
Д-т Пролонгована заборгованість за кредитами
К-т Кредити, які надані
2. Погашення пролонгованої заборгованості:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т Пролонгована заборгованість за кредитами
3.  Нарахування процентів за пролонгованою заборгованістю:
Д-т Нараховані доходи
К-т Доходи
4.  Отримання процентів за пролонгованою заборгованістю:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т Нараховані доходи

Прострочена заборгованість за кредитами та нарахованими за ними процентами виникає у разі неможливості позичальником сплатити борг в обумовлений угодою термін. Облік простроченої заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками простроченої заборгованості відповідних груп кредитів:
1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
2037 А Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2207А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

Облік простроченої заборгованості за нарахованими процентами за кредитами здійснюється за рахунками прострочених нарахованих доходів відповідних груп кредитів:
1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності
2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності
2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам


Бухгалтерські проводки
1. Прострочена заборгованість:
•    за кредитом:
Д-т Прострочена заборгованість за кредитами
К-т Кредити, які надані
•    за нарахованими за кредитом процентами:
Д-т Прострочені нараховані доходи
К-т Нараховані доходи
2. Погашення простроченої заборгованості:
•    за кредитом:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т Прострочена заборгованість за кредитами
•    за нарахованими за кредитом процентами:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т Прострочені нараховані доходи

Облік сумнівної заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками сумнівної заборгованості. Облік сумнівної заборгованості за кредитами, які надані іншим банкам, здійснюється за рахунками групи 158 "Сумнівна заборгованість інших банків":
1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках
1581  А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1582  А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам

Облік сумнівної заборгованості за кредитами суб'єктам господарської діяльності здійснюється за рахунками групи 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності":
2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом
2091 А Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо
2092  А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності
2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2096  А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності
2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарської діяльності

Облік сумнівної заборгованості за кредитами фізичним особам здійснюється за рахунками групи 229 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам":
2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

Облік заборгованості за сумнівними процентами за кредитами здійснюється за балансовими рахунками:
1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями
2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Одночасно заборгованість за сумнівними процентами за кредитами обліковується за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи":
9600 А Не сплачені банками доходи
9601  А Не сплачені клієнтами доходи

Бухгалтерські проводки
1. Сумнівна заборгованість:
•    за кредитами:
Д-т Сумнівна заборгованість за кредитом
К-т Прострочена заборгованість за кредитом
•    за нарахованими за кредитом процентами:
Д-т 1780, 2480
К-т Прострочені нараховані доходи
К-т Нараховані доходи — у разі визнання їх сумнівними без відображення на
рахунках "Прострочені нараховані доходи"
•    нарахування доходів, що визнані сумнівними щодо отримання:
Д-т 1780, 2480
К-т Доходи
2. Погашення сумнівної заборгованості:
•    за кредитами:
Д-т 1001, 1200, рахунки клієнтів
К-т Сумнівна заборгованість за кредитами
•    за нарахованими за кредитом процентами:
Д-т 1001, 1200, рахунки клієнтів
К-т 1780, 2480

Комерційні банки формують резерви для покриття можливих збитків за кредитними операціями. Вони створюють резерви за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах: кредити іншим банкам, клієнтам банку, за наданими гарантіями та поручительствами. Не здійснюється нарахування резервів за бюджетними кредитами, кредитами між установами в системі одного комерційного банку.

Резерви під заборгованість за кредитами розподіляються на:
•    резерви під стандартну заборгованість за кредитами;
•    резерви під нестандартну заборгованість за кредитами.

Резерви під стандартну заборгованість нараховуються на стандартні кредити. Резерви під нестандартну заборгованість нараховуються на нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити.
Резерви під заборгованість за кредитами формуються у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами кредитів та встановленого рівня резервів
Резерви під заборгованість за кредитами обліковуються на контрактивних рахунках груп: 159 "Резерви під заборгованість інших банків", 240 "Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам". На суму сформованих резервів зменшується вартість відповідних активів.
159 Резерви під заборгованість інших банків
1590  КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків
1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків
240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2401  КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами здійснюється шляхом дебетування рахунків групи 770 "Відрахування в резерви":
7701  АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
7702  АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

Зменшення розрахункової суми резервів під заборгованість за кредитами здійснюється шляхом кредитування рахунків групи 770 "Відрахування в резерви":
7701  АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
7702  АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

Бухгалтерські проводки
1.  Формування резервів під заборгованість за кредитами:
Д-т 770
К-т 159, 240
2.  Зменшення розрахункової суми резервів під заборгованість за кредитами:
Д-т 159,240
К-т 770

Комерційні банки формують резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами. Резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами обліковуються на контрактивних рахунках 1790 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями", 2490 КА "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами".
Відрахування в резерви під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами здійснюється шляхом дебетування рахунка 7720 АП "Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами".

Бухгалтерські проводки
1.  Формування резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами:
Д-т 7720
К-т 1790, 2490
2. Зменшення суми резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за кредитами:
Д-т 1790, 2490
К-т 7720

Резерви під кредитні ризики використовуються на покриття безнадійної заборгованості. Списання безнадійної заборгованості за кредитами здійснюється:
•    методом створення резервів — за дебетом контрактивних рахунків сформованих резервів;
•    методом прямого списання — за дебетом рахунків групи 771 "Списання безнадійних активів":
7711  А Списання безнадійної заборгованості інших банків
7712  А Списання безнадійної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам

Списана безнадійна заборгованість обліковується за позабалансовими рахунками групи 961 "Борги, списані у збиток":
9610 А Борги банків, які списані у збиток
9611  А Борги клієнтів, які списані у збиток

Повернення раніше списаних сум безнадійної заборгованості залежить від методу списання безнадійних активів та відображається:
•    за методом створення резервів — за кредитом рахунків групи 770 "Відрахування в резерви":
7701  АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
7702  АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
•    за методом прямого списання:
- якщо повернення здійснюється протягом року — за кредитом рахунків групи 771 "Списання безнадійних активів":
7711  А Списання безнадійної заборгованості інших банків
7712  А Списання безнадійної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам
- якщо повернення здійснюється в наступному році — за кредитом рахунків групи 671 "Повернення списаних активів":
6711  П Повернення раніше списаної заборгованості інших банків
6712  П Повернення раніше списаної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам

Бухгалтерські проводки
1.  Списання безнадійної заборгованості:
•    за методом створення резервів:
Д-т 159, 240
К-т Сумнівна заборгованість за кредитами
одночасно:
Д-т 961
К-т 9910
•    за методом прямого списання:
Д-т 771
К-т Сумнівна заборгованість за кредитами
одночасно:
Д-т 961
К-т 9910
2.  Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованості:
•    за методом створення резервів:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т 770
одночасно:
Д-т 9910
К-т 961

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний актив не було повернено, здійснюється аналогічна проводка:
•    за методом прямого списання:
- якщо повернення здійснюється протягом року:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т 771
- якщо повернення здійснюється в наступному році:
Д-т 1001, рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т 671
одночасно:
Д-т 9910
К-т 961

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний актив не було повернено, здійснюється аналогічна проводка.
Списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами здійснюється за рахунок сформованих резервів. Списана безнадійна заборгованість за нарахованими доходами обліковується за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи":
9600 А "Не сплачені банками доходи"
9601  А "Не сплачені клієнтами доходи"

Бухгалтерські проводки
1. Списання безнадійної заборгованості:
Д-т 1790,2490, 3599
К-т 1780, 2480,3589
одночасно:
Д-т 960
К-т 9910
2. При отриманні платежу за часткове або повне погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковуються за позабалансовими рахунками групи 960, виконується проводка:
Д-т Рахунок клієнта, 1200
К-т 7720 або 6717
одночасно на суму отриманого платежу виконується проводка:
Д-т 9910
К-т 960

Основні поняття

Банкрутство — визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як шляхом застосування ліквідаційної процедури.
Безнадійна заборгованість — заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
•    заборгованість за зобов'язаннями, за якою минув строк позовної давності;
•    заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;
•    заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;
•    заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
•    прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.
Гарантія банківська — це зобов'язання банку-гаранта щодо бенефіціара (особи, на користь якої надана гарантія) здійснити виплату з гарантії у випадку невиконання принципалом (особою, за дорученням якої надано гарантію) своїх зобов'язань за основним контрактом.
Забезпечення зобов'язань позичальників — передбачені діючими нормативними актами засоби мінімізації кредитних ризиків у випадку невиконання позичальниками обов'язків за кредитними договорами.
Застава — один із видів (засобів) забезпечення зобов'язань позичальника, за яким кредитор має право у разі невиконання позичальником забезпечених заставою зобов'язань за кредитним договором одержати належну йому суму за рахунок вартості заставленого майна.
Інсайдер — особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку в зв'язку з своїм службовим становищем, участю у капіталі банку, родинними зв'язками і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.
Консорціум банківський — тимчасове об'єднання банків, яке створюється для координації дій при проведенні різних банківських операцій або для кредитування однієї, але великої угоди і засноване банками на паритетних засадах.
Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
Кредитна лінія — згода банку-кредитора надати кредит у обсягах, які не перевищують заздалегідь обумовлені обсяги за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів.
Кредитна операція — суспільні відносини, що виникають між банком та позичальником щодо надання та користування кредитом, які супроводжуються записами за банківськими рахунками з відповідними відображеннями у балансах кредитора та позичальника.
Кредитний договір — дво- або багатостороння письмова угода, за якою банк надає позичальнику кредит, а позичальник зобов'язується забезпечити користування кредитом відповідно до його цільового призначення, повернути банку наданий кредит, а також сплатити відсотки за користування кредитом у визначені кредитним договором терміни.
Кредитний проект — документально оформлене обґрунтування доцільності вкладення кредитних коштів для визначення можливості своєчасного погашення кредиту разом із відсотками після отримання економічного ефекту від впровадження цього проекту в терміни, які відповідають термінам кредитування.
Кредитний процес — це робота установи банку щодо надання, супроводу та погашення кредитів.
Кредитний ризик — ймовірність несплати позичальником основного боргу та/або відсотків, які належать до сплати за користування кредитом у терміни, визначені в кредитному договорі.
Кредитор — банк, який надає кредити позичальникам у тимчасове користування.
Кредитоспроможність — наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечення оперативних конверсій активів у ліквідні кошти.
Майно — певна річ або сукупність речей, які перебувають у власності, повному господарському віданні або оперативному управлінні юридичних чи фізичних осіб, у тому числі гроші і цінні папери. Як предмет застави майно поділяється на нерухоме майно, транспортні засоби, космічні об'єкти, товари в обігу або у переробці, цінні папери.
Майнова порука — різновид застави, за якої заставодавцем є не сам позичальник, а третя особа (майновий поручитель).
Неустойка (штраф, пеня) — визначена кредитним договором грошова сума, яку позичальник має сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за кредитним договором.
Овердрафт — форма короткострокового кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.
Платоспроможність — здатність позичальника (юридичної чи фізичної особи) своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання.
Позичальник — суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру користування.
Позовна заява — письмова вимога кредитора щодо спонукання позичальника (поручителя, гаранта, страховика) до виконання зобов'язань перед банком, що подається до судових органів у передбаченому чинними нормативними актами порядку.
Порука — один із видів (засобів) забезпечення виконання зобов'язань позичальника, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором позичальника відповідати за виконання останнім своїх зобов'язань за кредитним договором у повному обсязі або частково. За законодавством поручитель та позичальник несуть перед кредитором солідарну відповідальність. Договором поруки може бути встановлено, що поручитель та позичальник несуть не солідарну, а субсидіарну (додаткову) відповідальність перед кредитором.
Претензія — письмова вимога банку про виконання позичальниками (поручителями, гарантами, страховиками) в добровільному порядку зобов'язань перед банком, яка пред'являється зобов'язаним особам у встановленому чинним законодавством порядку.
Страхування — один із видів (засобів) забезпечення виконання зобов'язань позичальника, відповідно до якого у разі настання певних подій (страхових випадків), передбачених договором страхування або чинним законодавством, страхова компанія зобов'язується сплатити обумовлену договором страхування грошову суму в рахунок виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.
Суб'єкт господарювання — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.
Факторинг — операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

 


 

You have no rights to post comments