Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік кредитів, наданих клієнтам банку

Облік кредитів, наданих клієнтам банку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік кредитів, наданих клієнтам банку

Комерційні банки надають кредити суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. Класифікацію кредитів, наданих клієнтам банку
Для отримання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заяви. У документах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.
Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником та визначають взаємні зобов'язання, відповідальність сторін, розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати.
Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунка або шляхом перерахування на поточний рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції.
Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків здійснюється позичальником з поточного рахунка. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником — платіжною вимогою банку. У разі неможливості позичальника сплатити борг він стягується з гарантів у встановленому чинним законодавством порядку. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляються для сплати відсотків за користування кредитом, потім для погашення простроченої заборгованості, сума, що залишається, направляється на погашення основної суми кредиту.

Кредити суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність надаються:
•    за операціями репо;
•    врахованими векселями;
•    факторинговими операціями;
•    внутрішніми торговельними операціями;
•    експортно-імпортними операціями тощо.
•   
Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за операціями репо здійснюється за рахунком групи 200 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом":
2000 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом

Нараховані проценти за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності за овердрафтом, обліковуються за рахунком 2008 А "Нараховані доходи за овердрафтом".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6020 П "Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом".

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 2000
К-т Поточний рахунок
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2000
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2008
К-т 6020
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2008

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за операціями репо, здійснюється за рахунком групи 201 "Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо":
2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо

Нараховані проценти за кредитами, наданих суб'єктам господарської діяльності за операціями репо, обліковуються за рахунком 2018 А "Нараховані доходи за коштами, які надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6021 П "Процентні доходи за коштами, що надані суб'єктам господарської діяльності за операціями репо".

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 2010
К-т Поточний рахунок
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2010
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2018
К-т 6021
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2018

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за врахованими векселями здійснюється за рахунком групи 202 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями":
2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями

Номінальна вартість врахованих векселів обліковується за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".
Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за рахунком 2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарської діяльності".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6022 П "Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями".
Опротестовані векселі обліковуються за рахунком 2027 А "Опротестовані векселі суб'єктів господарської діяльності".

Бухгалтерські проводки
1. Врахування векселя:
Д-т 2020 — номінальна вартість векселя
К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — номінальна вартість векселя — сума дисконту
К-т 2026 — сума дисконту
одночасно:
Д-т 9819 — номінальна вартість векселя
К-т 9910
2.  Амортизація дисконту:
Д-т 2026
К-т 6022
3.  Оплата векселя:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — номінальна вартість векселя
К-т 2020
одночасно:
Д-т 9910 — номінальна вартість векселя
К-т 9819
4.  Врахування опротестованого векселя:
Д-т 2027 — номінальна вартість векселя
К-т 2020

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за факторинговими операціями, здійснюється за рахунком групи 203 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями":
2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за факторинговими операціями, обліковуються за рахунком 2038 А "Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб'єктами господарської діяльності".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6023 П "Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями".

Бухгалтерські проводки
1. Надання кредиту:
Д-т 2030
К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
2. Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2030
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2038
К-т 6023
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2038

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями здійснюється за рахунками групи 204 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями":
2040 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2045 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".
Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана застава":
9500  П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника
9501  П Застава, за якої предмет застави передається банку

Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями, обліковуються за рахунком 2048 А "Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6024 П "Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями".

Бухгалтерські проводки
1. Надання кредиту:
Д-т 204 — сума кредиту
К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
одночасно:
Д-т 9819-1 грн.
К-т 9910
отримання застави:
Д-т 9900 — сума застави
К-т 950
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту
К-т 204
одночасно:
Д-т 9910 -1 грн.
К-т 9819
повернення застави:
Д-т 950 — сума застави
К-т 9900
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2048
К-т 6024
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2048

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями здійснюється за рахунками групи 205 "Кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями":
2050 А Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2055 А Довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.

Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".
Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана застава":
9500  П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника
9501  П Застава, за якої предмет застави передається банку

Нараховані проценти за кредитами, наданими суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями, обліковуються за рахунком 2058 А "Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6025 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями.

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 205 — сума кредиту
К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
одночасно:
Д-т 9819 -1 грн.
К-т 9910
отримання застави:
Д-т 9900 — сума застави
К-т 950
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту
К-т 205
одночасно:
Д-т 9910-1 грн.
К-т 9819
повернення застави:
Д-т 950 — сума застави
К-т 9900
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2058
К-т 6025
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2058

Кредити суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність надаються:
•    на будівництво та освоєння землі;
•    на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;
•    за фінансовим лізингом.

Облік кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність, здійснюється за рахунками групи 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності":
2070 А Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності
2071  А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності
2073  А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб'єктам господарської діяльності
2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарської діяльності
2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарської діяльності

Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".
Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана застава":
9500  П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника
9501  П Застава, за якої предмет застави передається банку

Нараховані проценти за кредитами суб'єктам господарської діяльності в інвестиційну діяльність обліковуються за рахунком 2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності".

Отримані проценти обліковуються за рахунками групи 602 "Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності":
6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб'єктам господарської діяльності
6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб'єктам господарської діяльності

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 207 — сума кредиту
К-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
одночасно:
Д-т 9819-1 грн.
К-т 9910
отримання застави:
Д-т 9900 — сума застави
К-т 950
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту
К-т 207
одночасно:
Д-т 9910 -1 грн.
К-т 9819
повернення застави:
Д-т 950 — сума застави
К-т 9900
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2078
К-т 602
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2078

Комерційні банки надають консорціумні кредити клієнтам банку.

Банківські консорціуми — це об'єднання банків для:
•    акумуляції кредитних ресурсів;
•    здійснення кредитування програм зі значними обсягами;
•    зменшення кредитних ризиків;
•    дотримання нормативних показників (максимальний рівень ризику на одного позичальника).

Банківські консорціуми бувають:
•    тимчасові — створюються для фінансування однієї великої угоди;
•    постійно діючі — засновуються банками на паритетних засадах.

Банківські консорціуми використовуються для проведення операцій на валютних ринках або великомасштабних лізингових чи факторингових операцій.
При створенні консорціуму між банками укладається консорціумний договір і обирається головний банк.

Вимоги до головного банку:
•    достатня сума пасивів;
•    певний досвід;
•    кваліфіковані кадри;
•    висока репутація;
•    широкі зв'язки з фінансово-кредитними установами.

Функції головного банку:
•    переговори з клієнтами на початковому етапі;
•    вивчення пропозиції щодо кредитування та пов'язаних з цим ризиків;
•    вирішення питання між членами консорціуму та клієнтами;
•    забезпечення мобілізації необхідних сум;
•    контроль за виконанням умов кредитної угоди.

Умова прийняття банків до консорціуму — згода на мінімальний розмір участі, який залежить від обсягу наданого кредиту.
У консорціумній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й кілька позичальників. Надання консорціумного кредиту здійснюється згідно з кредитним договором між консорціумом і позичальником.

Головний банк акумулює кошти банків-учасників і розпочинає кредитування таким чином:
•    за допомогою акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку;
•    шляхом гарантування загальної суми кредиту ним або групою банків і здійснення кредитування у міру виникнення потреби в кредиті;
•    шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків до участі у консорціумній угоді.

При настанні строків погашення кредиту позичальник повертає:
•    позичені кошти;
•    проценти за кредит;
•    відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та здійсненням кредитної операції.

Ці суми розподіляються між учасниками пропорційно їх участі.
Облік консорціумних кредитів базується на принципах обліку кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності, та ведеться за рахунками розділу 20 "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності" залежно від виду кредиту.

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т Позичкові рахунки
К-т Поточні рахунки
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточні рахунки
К-т Позичкові рахунки

Комерційні банки надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу. Кредити надаються у національній валюті України. Обов'язковою умовою надання кредитів фізичним особам є забезпечення. Видами забезпечення можуть бути: порука, застава. Для отримання кредиту позичальник укладає з банком кредитний договір, в якому визначаються умови видачі та порядок погашення кредиту, права, обов'язки і відповідальність сторін. Кредити фізичним особам надаються в готівковій або безготівковій формі.

Погашення кредиту і нарахованих за ним проценти здійснюється позичальником готівковими грошима або з поточного рахунка. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляються для сплати процентів за користування кредитом, потім для погашення простроченої заборгованості, сума, що залишається, направляється на погашення основної суми кредиту.

Кредити фізичним особам на поточні потреби надаються:
•    під платіжні картки;
•    інші короткострокові кредити на поточні потреби;
•    довгострокові кредити на поточні потреби.

Облік кредитів, наданих фізичним особам під платіжні картки, здійснюється за рахунком групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":
2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

Нараховані проценти за кредитами, які надані фізичним особам під платіжні картки, обліковуються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6041 П "Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам".

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 2200
К-т Поточний рахунок
2.  Повернення кредиту:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2200
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2208
К-т 6040
4.  Отримання процентів:
Д-т Поточний рахунок
К-т 2208

Облік кредитів, наданих фізичним особам під платіжні картки, здійснюється за рахунком групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":
2201    А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

Нараховані проценти за кредитами, наданими фізичним особам під платіжні картки, обліковуються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6041 П "Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам".

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 2201
К-т Рахунок клієнта
2.  Повернення кредиту:
Д-т 1001, поточний рахунок
К-т 2201
3.  Нарахування процентів:
Д-т 2208
К-т 6041
4.  Отримання процентів:
Д-т 1001, поточний рахунок
К-т 2208

Облік інших короткострокових та довгострокових кредитів, наданих фізичним особам на поточні потреби, здійснюється за рахунками групи 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам":
2202  А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

Строкові зобов'язання обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 А "Інші цінності і документи".
Отримана застава обліковується за рахунками групи 950 "Отримана застава":
9500  П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника
9501  П Застава, за якої предмет застави передається банку

Нараховані проценти за іншими короткостроковими та довгостроковими кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби, обліковуються за рахунком 2208 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби".
Отримані проценти обліковуються за рахунком 6042 П "Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби".

Бухгалтерські проводки
1.  Надання кредиту:
Д-т 220 — сума кредиту
К-т 1001, поточний рахунок, кореспондентський рахунок
одночасно:
Д-т 9819 -1 грн.
К-т 9910
отримання застави:
Д-т 9900 — сума застави
К-т 950
2.  Повернення кредиту:
Д-т 1001, поточний рахунок, кореспондентський рахунок — сума кредиту
К-т 220
одночасно:
Д-т 9910-1 грн.
К-т 9819
повернення застави:
Д-т 950 — сума застави
К-т 9900
3. Нарахування процентів:
Д-т 2208
К-т 6042
4. Отримання процентів:
Д-т 1001, поточний рахунок, кореспондентський рахунок
К-т 2008


 

You have no rights to post comments