Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація обліку кредитних операцій

Організація обліку кредитних операцій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація обліку кредитних операцій

Облік кредитних операцій ведеться за рахунками 1-го, 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

1  Казначейські та міжбанківські операції
13 Кошти Національного банку України
15  Кошти в інших банках
16  Кошти інших банків
2  Операції з клієнтами
20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності
21  Кредити, які надані органам загального державного управління
22  Кредити, які надані фізичним особам 26 Кошти клієнтів банку

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за кожним кредитом.
Процентні доходи і витрати — це доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання.
Розрахунок та облік процентних доходів і витрат ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.

Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку процентів

При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день контракту. Дати початку та закінчення контракту при цьому визнаються як дати валютування. При нарахуванні процентів за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції. Є кілька методів визначення кількості днів для розрахунку процентів:
•    метод "факт / факт". Фактична кількість днів у місяці та році;
•    метод "факт / 360". Фактична кількість днів у місяці, але умовна в році — 360 днів;
•    метод "30 / 360". Умовна кількість днів у році — 360, у місяці — 30.

Облік процентних доходів і витрат базується на принципах: нарахування, відповідності, обережності.
Нараховані й отримані доходи та нараховані й сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 1-го, 2-го, 3-го, 6-го, 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

1  Казначейські та міжбанківські операції
12  Кошти у Національному банку України
13  Кошти Національного банку України
15  Кошти в інших банках
16  Кошти інших банків
2  Операції з клієнтами
20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності
21  Кредити, які надані органам загального державного управління
22  Кредити, які надані фізичним особам 26 Кошти клієнтів банку
3  Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
35  Інші активи банку
36  Інші пасиви банку
6  Доходи
60 Процентні доходи
7  Витрати
70 Процентні витрати

Нараховані проценти та комісії, визнані сумнівними до отримання, обліковуються за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи". Нараховані й отримані доходи та нараховані й сплачені витрати в іноземній валюті відображаються шляхом подвійної проводки (в іноземній та національній валюті) з використанням рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються за рахунками 6-го і 7-го класів у національній валюті за офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахування. За рішенням банку за рахунками 6-го і 7-го класів відкриваються аналітичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню.


Бухгалтерські проводки
Проценти обліковуються регулярно не рідше одного разу на місяць. Доходи та витрати за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

1. У кінці поточного місяця (або щоденно — за рішенням банку):
•    при нарахуванні доходів:
Д-т Нараховані доходи
К-т Доходи
•    при нарахуванні витрат:
Д-т Витрати
К-т Нараховані витрати

2.  На дату здійснення платежу:
•    при отриманні коштів:
Д-т Рахунок клієнта, кореспондентський рахунок
К-т Нараховані доходи
•    при сплаті коштів:
Д-т Нараховані витрати
К-т Рахунок клієнта, кореспондентський рахунок

3.  У разі неотримання платежу в обумовлений угодою термін:
Д-т Прострочені доходи
К-т Нараховані доходи

4.  У разі визнання платежу сумнівним:
Д-т Сумнівні нараховані доходи
К-т Прострочені доходи або:
К-т Нараховані доходи — у разі визнання їх сумнівними без відображення на рахунках "Прострочені нараховані доходи"

5.  Під прострочену або сумнівну заборгованість за нарахованими доходами банки здійснюють формування резервів за рахунок витрат:
Д-т 7720
К-т 1790; 2490; 3599

6.  У разі часткового або повного погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими доходами:
Д-т Рахунок клієнта, 1200
К-т 1780, 2480, 3589

7.  Зменшення суми сформованих резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами:
Д-т 1790, 2490, 3599
К-т 7720

8. При списанні безнадійної щодо отримання заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованих резервів:
Д-т 1790, 2490, 3599
К-т 1780, 2480, 3589
Одночасно на суму заборгованості виконується проводка:
Д-т 960
К-т 9910

9. При отриманні платежу за часткове або повне погашення контрагентом сумнівної заборгованості за нарахованими процентними доходами, що обліковувалися за позабалансовими рахунками групи 960 виконується проводка:
Д-т Рахунок клієнта або 1200
К-т 7720 або 6717
одночасно на суму отриманого платежу виконується проводка:
Д-т 9910
К-т 960

10.  Сплата процентів авансом:
•    при отриманні коштів:
Д-т Рахунок клієнта, 1200
К-т Доходи майбутніх періодів
•    при сплаті коштів:
Д-т Витрати майбутніх періодів
К-т Рахунок клієнта, 1200

11.  У кінці кожного місяця на суму, що належать до звітного періоду:
•    у разі доходів:
Д-т Доходи майбутніх періодів
К-т Доходи
•    у разі витрат:
Д-т Витрати
К-т Витрати майбутніх періодів

Проблеми внутрішнього контролю за кредитними операціями
Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю має автоматично або напівавтоматично відстежувати стан кредитної заборгованості й надавати дані для складання фінансової та управлінської звітності.
При відкритті кредитних рахунків в облікову систему вводяться спеціальні обов'язкові параметри, зокрема такі, як:
•    вид кредиту;
•    цільове спрямування кредиту;
•    вид забезпечення;
•    дата видачі кредиту;
•    дата повернення;
•    початковий строк розміщення.

Пізніше ці параметри можуть бути доповнені:
•    кількістю пролонгацій;
•    категорією ризику;
•    шифром неплатежів.

Додатково банки можуть вміщувати у файл з інформацією про кредит параметри на свій розсуд:
•    опис кредиту (умови надання, умови виплати процентів, виплата премії або дисконту);
•    інформацію про суми нарахованих і сплачених процентів;
•    дати чергової сплати або погашення тощо.

Інформація в параметрах може бути постійна або змінюватися в кінці коленого звітного періоду чи в обумовлені терміни.
Система внутрішнього контролю має охоплювати як балансові, так і позабалансові зобов'язання. Банк повинен не рідше одного разу на місяць аналізувати зобов'язання за такими напрямами:
•    встановлювати ліміти за окремими ризиками;
•    переоцінювати отримані зобов'язання щодо їх вартості (наприклад, застава);
•    оцінювати надані та отримані зобов'язання щодо ймовірності їх виконання і необхідності перенесення на рахунки сумнівних зобов'язань;
•    створювати та регулювати резерви під сумнівні зобов'язання.


 

You have no rights to post comments