Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій

Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій

Кредит — кошти, що надаються банком юридичним та фізичним особам у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Вплив кредитних операцій на фундаментальну облікову модель можна подати у вигляді:
Активи    =    Зобов’язання + Капітал  ( Доходи  –  Витрати  )
Кредити, надані                 Кредити,                           Процентні дохо-     Процентні
іншим комер-                   отримані                           ди за кредитами      витрати за
ційним банкам.                 від інших                         наданими іншим      кредитами,
Кредити, надані                    банків.                              комерційним        отриманими
клієнтам банку.                                                                    банкам.               від інших
Процентні доходи          банків.
за кредитами, наданими
клієнтам банку.

Кредитні операції посідають визначне місце серед активних операцій комерційних банків. До них належать: позичкові операції, операції кредитного характеру, послуги кредитного порядку
Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів і зобов'язань

МСБО № 30:
Відповідність і контрольована невідповідність термінів погашення та процентних ставок активів і зобов'язань є головним для керівництва банків. Рахунки банків не можуть бути повністю приведені у відповідність. Неприведений у відповідність стан потенційно збільшує прибутковість, але може підвищити ризик збитків.
Терміни погашення активів і зобов'язань є важливим фактором при оцінюванні ліквідності банку. Для надання інформації, необхідної для оцінювання ліквідності, банк здійснює та подає, щонайменше, аналіз групування активів і зобов'язань відповідно до термінів їх погашення.

Групування за термінами погашення може бути різним. Найчастіше зустрічаються звітні періоди:
•    до 1 місяця;
•    від 1 до 3 місяців;
•    від 3 місяців до 1 року;
•    від 1 до 5 років;
•    від 5 років і більше.

Часто звітні періоди об'єднуються шляхом їх групування за термінами до 1 року і більше.
Важливо, щоб установлені банком періоди погашення були однаковими для активів і зобов'язань. Це дає чітке розуміння про ступінь відповідності термінів погашення.

Терміни погашення можуть бути виражені:
•    періодом, який залишається до дати погашення;
•    початковим періодом до дати погашення;
•    періодом, який залишається до наступної дати і протягом якого можуть змінитися процентні ставки.

Аналіз активів і зобов'язань за періодом, який залишається до дати погашення, дає найкращу основу для оцінювання ліквідності банку.

Оцінка кредитів

У більшості випадків кредити оцінюють та відображають в обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю.


 

You have no rights to post comments