Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік розрахунків клієнтів з використанням платіжних карток

Облік розрахунків клієнтів з використанням платіжних карток
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік розрахунків клієнтів з використанням платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунка представниками юридичних осіб та фізичними особами.
Є багато видів пластикових карток, які різняться за характером емітента (банки, небанківські структури), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання (картка з магнітною смугою, картка з мікросхемою, або смарт-картка), за ступенем пільг для користувачів ("стандартні", "золоті", "платинові").
Одним із функціональних призначень банківських пластикових карток є здійснення за їх допомогою платежів, у зв'язку з чим всіх їх можна назвати платіжними. Деякі картки мають ще й інше призначення — забезпечувати кредитування власника картки. Цю групу карток прийнято називати кредитними, а всі інші — дебетними.
Кредитними називаються картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власникам кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за цими картками. Власникам кредитних карток відкриваються окремі кредитні рахунки.

Дебетними називаються картки, за допомогою яких платежі здійснюються списанням коштів безпосередньо з рахунка власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Дебетні картки бувають кількох видів:
•    картки для операцій з готівкою, за допомогою яких власники можуть отримати готівку зі своїх рахунків безпосередньо в банку або через автоматичні пристрої (банкомати);
•    картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах;
•    чекові гарантійні картки використовуються для ідентифікації чекодавця і гарантування платежу за чеком.

Порядок емісії платіжних карток і порядок здійснення операцій з їх застосуванням визначає Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367. Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 № 524.

Для розрахунків платіжними картками юридичним і фізичним особам відкриваються рахунки:
2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками
2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

Кредити під платіжні картки обліковуються на рахунках:
2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам господарської діяльності
2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам

Бланки платіжних карток обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 А "Бланки суворої звітності".

Бухгалтерські проводки
1.    Видача бланків платіжних карток:
Д-т 9892
К-т 9891
Д-т 9910
К-т 9892
2.    Занесення, перерахування коштів на картрахунки:
Д-т 1001, 2600, 2620, 1200
К-т 2605, 2625
3.    Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги):
•    у банку-еквайрі:
- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:
Д-т 2924
К-т 2600
Д-т 1200
К-т 2924
- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів від банку-емітента:
Д-т 1200
К-т 2924
Д-т 2924
К-т 2600
•    у банку-емітенті:
Д-т 2605, 2625
К-т 2924
Д-т 2924
К-т 1200
4.    Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги) за рахунок наданого банком кредиту:
•    у банку-еквайрі:
- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:
Д-т 2924
К-т 2600
Д-т 1200
К-т 2924
- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:
Д-т 1200
К-т 2924
Д-т 2924
К-т 2600
- у банку-емітенті:
Д-т 2061, 2201
К-т 2605, 2625
Д-т 9900
К-т 9129


 

You have no rights to post comments