Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік розрахунків з використанням акредитивів

Облік розрахунків з використанням акредитивів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік розрахунків з використанням акредитивів

Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити постачальнику платежі за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.

Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумовленість цього в угоді, що регулює взаємовідносини, укладені між покупцем і постачальником.
Залежно від того, де акумулюються грошові кошти, або за рахунок чиїх коштів здійснюється сплата постачальнику, використовують такі види акредитивів:
покритий — за яким для здійснення платежів завчасно депонуються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або банку-виконавцю;
непокритий — оплата за яким, у разі тимчасової ненаявності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту або гарантії;
відкличний — акредитив, який банк-емітент має право змінити або відкликати без погодження з постачальником;
безвідкличний — акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефеціара, на користь якого він був відкритий.
Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву на акредитив за формою, яка відповідає вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в "Україні в національній валюті, а в разі відкриття покритого акредитива — відповідні платіжні доручення (рис. 3.6, 3.7).
Заява містить умови акредитива, які складаються так, щоб, з одного боку, банки мали змогу без ускладнень їх проконтролювати, з іншого — забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитив.
Акредитив вважається відкритим після того, як здійснено відповідні бухгалтерські проводки за рахунками та надіслано повідомлення про відкриття та умови акредитива бенефіціару. Дата виконання платіжних доручень, наданих разом із заявою на акредитив, і дата повідомлення бенефіціару мають збігатися.
Суми відкритих покритих акредитивів депонуються в банку на рахунку 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності". Банк-кореспондент враховує суми відкритих покритих акредитивів на рахунку 9802 А "Акредитиви до сплати".
Суми відкритих непокритих акредитивів враховуються в банку-емітенті на рахунку 9122 А "Непокриті акредитиви", в банку-кореспонденті на рахунку 9802 А "Акредитиви до сплати" (окремо від покритих).

Бухгалтерські проводки
1.    Депонування суми покритого акредитива в банку-емітенті:
•    у банку-емітенті:
Д-т 2600 платника
К-т 2602
•    у виконуючому банку:
Д-т 9802
К-т 9910
2.    Проведення розрахунків покритими акредитивами:
•    у банку-емітенті:
Д-т 2602
К-т 1200
•    у виконуючому банку:
Д-т 1200
К-т 2600 одержувача
Д-т 9910
К-т 9802
3.    Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:
Д-т 2602
К-т 2600 платника

Бухгалтерські проводки
1.    Депонування суми покритого акредитива у виконуючому банку:
•    в банку-емітенті:
Д-т 2600 платника
К-т 1200
Д-т 9802
К-т 9910
•    у виконуючому банку:
Д-т 1200
К-т 2602
2.    Проведення розрахунків покритими акредитивами:
•    в банку-емітенті:
Д-т 9910
К-т 9802
•    у виконуючому банку:
Д-т 2602
К-т 2600 платника
3.    Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:
•    в банку-емітенті:
Д-т 1200
К-т 2600 платника
•    у виконуючому банку:
Д-т 2602
К-т 1200


 

You have no rights to post comments