Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік розрахунків з використанням платіжних доручень

Облік розрахунків з використанням платіжних доручень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік розрахунків з використанням платіжних доручень

Платіжне доручення — це розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.

Це найбільш поширена форма розрахунків між клієнтами, з бюджетом, позабюджетними структурами.
Платіжне доручення оформляється платником за формою, що відповідає вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, або за довільною формою, передбаченою договором між платником та банком. Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки. Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, що сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку. Платіжні доручення платника у разі відсутності чи недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, якщо порядок приймання та виконання таких платіжних доручень передбачено договором між платником та банком.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами:
•    за фактично відвантажену чи продану продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);
•    у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та обумовлено в договорі;
•    для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, складеними не пізніше строку, установленого чинним законодавством;
•    для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті в банках;
•    для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;
•    в інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного законодавства.

Фізичні особи використовують платіжні доручення в разі перерахування коштів зі своїх поточних та депозитних рахунків згідно з режимом використання цих рахунків.
Платіжне доручення в довільній формі обов'язково має містити всі реквізити платіжного доручення, передбачені формою Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, та вказівки платника щодо порядку виконання банком цього платіжного доручення.

Платіжні доручення в довільній формі використовуються при розрахунках у разі:
•    періодичного перерахування платником фіксованих сум одним і тим самим одержувачем коштів;
•    перерахування підприємством заробітної плати, пенсії тощо на особисті рахунки одержувачів;
•    інших випадків відповідно до чинного законодавства та укладених договорів.

Якщо фізична особа не має рахунка в банку, то платник може здійснювати розрахунки з нею, перераховуючи кошти за платіжним дорученням на повідомлений цією особою відповідний рахунок у банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою. Якщо фізична особа не має рахунка в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою чи підприємством через банк неможливі, то платник також може здійснювати розрахунки з ними через підприємство поштового зв'язку шляхом перерахування відповідної суми на рахунок з переказних операцій підприємства зв'язку.
Для перерахування коштів підприємству зв'язку платник подає до обслуговуючого банку платіжне доручення, в якому зазначає реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунка якого сплачуватимуться перекази їх одержувачам, та номери списків одержувачів коштів.

Через підприємства поштового зв'язку здійснюються перекази:
•    на ім'я окремих фізичних осіб — коштів, що належать їм особисто (пенсій, аліментів, заробітної плати, витрат на відрядження, авторського гонорару тощо);
•    підприємствам — коштів на виплату заробітної плати, для організованого набору працівників, заготівлі сільськогосподарської продукції тощо в тих населених пунктах, у яких немає банків.

Для перерахування коштів підприємству зв'язку платник подає до обслуговуючого банку платіжне доручення, в якому зазначає реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунка якого сплачуватимуться перекази їх одержувачам, та номери списків одержувачів коштів. Механізм розрахунків платіжними дорученнями показано на рис. 3.3.


Бухгалтерські проводки
1.    Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в одному банку:
Д-т 2600 платника
К-т 2600 одержувача
2.    Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо клієнти обслуговуються в різних банках:
•    в банку платника:
Д-т 2600 платника
К-т 1200
•    в банку одержувача:
Д-т 1200
К-т 2600 одержувача


 

You have no rights to post comments