Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб

Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб

В установах банків фізичним особам відкриваються поточні, депозитні та депозитні ощадні рахунки згідно з Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 № 527.
Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. За довіреністю власника рахунка, засвідченою нотаріально, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. Банки нараховують проценти за коштами на поточних рахунках та зараховують їх на поточні рахунки фізичних осіб. За розрахунково-касове обслуговування фізичні особи сплачують банку комісійну винагороду.
Кошти фізичних осіб до запитання обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

262 Кошти до запитання фізичних осіб
2620 П Поточні рахунки фізичних осіб
2621  П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб
2622  П Кошти в розрахунках фізичних осіб
2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб обліковуються за рахунком:
2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб

Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб обліковуються за рахунком:
7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб обліковуються за рахунком:
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

Бухгалтерські проводки
1.    Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:
Д-т Різні рахунки
К-т 262
2.    Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом рахунків:
Д-т 262
К-т Різні рахунки
3.    Нарахування процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:
Д-т 7040
К-т 2628
4.    Сплата процентів за коштами на рахунках фізичних осіб:
Д-т 2628
К-т 2620

5.    Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:
Д-т 2620
К-т 6110

Депозитні рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, внесених фізичною особою. Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного депозитного рахунка в іншому банку чи з поточного рахунка. Депозити фізичних осіб можуть бути власне строковими та ощадними депозитами (вкладами).

Особливості власне строкових депозитів:
•    мають чітко фіксований строк зберігання;
•    оформляються депозитною угодою;
•    при достроковому вилученні депозиту банк запроваджує штрафні санкції.

Ощадні депозити (вклади) мають такі особливості:
•    оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки;
•    для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу вкладник подає в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за кожною операцією;
•    вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання;
•    можливе часткове вилучення коштів з вкладу.

За коштами на строкових депозитах банки нараховують та сплачують проценти. Проценти нараховуються щомісячно та виплачуються при погашенні депозиту, періодично, авансом. Строкові кошти фізичних осіб обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб
2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за рахунком
2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком
3500 А Витрати майбутніх періодів

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за рахунком
7041 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб

Бухгалтерські проводки
1.    Розміщення строкового депозиту, ощадного вкладу:
Д-т 2620, 1200, 1001
К-т 263
2.    Погашення строкового депозиту, ощадного вкладу:
Д-т 263
К-т 2620, 1200, 1001
3.    Нарахування процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом:
Д-т 7041
К-т 2638
4.    Сплата процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом:
Д-т 2638
К-т 2620, 1200, 1001, 263
5.    Безпосереднє зарахування суми процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:
Д-т 7041
К-т 2620, 1200, 1001
6.    Сплата процентів авансом за строковим депозитом:
•    сплата процентів авансом одночасно із зарахуванням коштів на депозит:
Д-т 3500
К-т 263
•    амортизація сплачених авансом процентів з зарахуванням відповідної суми на процентні витрати:
Д-т 7041
К-т 3500
7.    Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні строкового депозиту до закінчення дії депозитного договору:
•    якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:
Д-т 2638 — на суму нарахованих процентів
К-т 2620 1200, 1001, 263 — на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою
К-т 7041 — на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою
•    якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:
Д-т 2620,1200,1001,263      На суму різниці між раніше сплаченими та перера-
К-т 7041                               хованими за зниженою ставкою процентами


 

You have no rights to post comments