Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності

Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності

Поточні та депозитні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються згідно з Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 № 527.
Поточний рахунок — це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка підприємство не має права займатися господарською діяльністю. Поточний рахунок призначений для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цим рахунком відповідно до чинного законодавства України.
Комерційні банки здійснюють комплексне розрахунково-касове обслуговування клієнтів відповідно до Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.02.2001 № 44.
Між банком і підприємством (власником рахунка) укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування. Розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні поточного рахунка клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством.
За коштами на поточних рахунках банки нараховують проценти та зараховують їх на поточні рахунки клієнтів банку.
За розрахунково-касове обслуговування клієнти сплачують комісійну винагороду банку.
Операції за поточними рахунками суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:
260 Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності
2600 АП Поточні рахунки управителя з довірчого управління

Інші кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності обліковуються на рахунках:
2601 П Кошти за довірчими операціями суб'єктів господарської діяльності
2602  П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності
2603  П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності
2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності
2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками

Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:
2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності

Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:
7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів обліковуються за рахунком:
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

Бухгалтерські проводки
1.    Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних рахунків:
Д-т Різні рахунки
К-т 2600
2.    Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів обліковуються за дебетом поточних рахунків:
Д-т 2600
К-т Різні рахунки
3.    Нарахування процентів за коштами на рахунках клієнтів:
Д-т 7020
К-т 2608
4.    Сплата процентів за коштами на рахунках клієнтів:
Д-т 2608
К-т 2600
5.    Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів:
Д-т 2600
К-т 6110

Строкові депозити — це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, дають власнику процентний дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і мають бути повернуті клієнту в визначений строк.
Депозитні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Датою відкриття депозитного рахунка є дата надходження грошей на депозит.
Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Згідно з угодою можуть бути передбачені додаткові надходження грошей на депозитні рахунки. Дострокове закриття депозитного рахунка можливе на підставі заяви або клопотання клієнта. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.
За коштами на депозитних рахунках банки нараховують та сплачують проценти. Проценти підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше ніж в останній робочий день місяця. Проценти можуть виплачуватися: при погашенні депозиту, періодично, авансом. Проценти за депозитними рахунками перераховуються на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуються на депозитний рахунок.
Строкові депозити суб'єктів господарської діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:
261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності
2610 П Короткострокові депозити суб'єктів господарської діяльності 2615 П Довгострокові депозити суб'єктів господарської діяльності

Нараховані витрати за строковими депозитами суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:
2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарської діяльності

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком:
3500 А Витрати майбутніх періодів

Процентні витрати за строковими депозитами суб'єктів господарської діяльності обліковуються за рахунком:
7021 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб'єктів господарської діяльності

Бухгалтерські проводки
1.    Розміщення депозиту:
Д-т 2600, 1200, 1001
К-т 261
2.    Погашення депозиту:
Д-т 261
К-т 2600, 1200, 1001
3.    Нарахування процентів:
Д-т 7021
К-т 2618
4.    Сплата процентів:
Д-т 2618
К-т 2600, 1200, 1001, 261
5.    Безпосереднє зарахування суми процентів на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:
Д-т 7021
К-т 2600, 1200, 1001
6.    Сплата процентів авансом:
•    сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:
Д-т 3500
К-т 261
•    амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:
Д-т 7021
К-т 3500
7.    Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:
•    якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:
Д-т 261 8 — на суму нарахованих процентів
К-т 2600 1200, 1001, 261 — на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою
К-т 7021 — на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою
•    якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:
Д-т 2600, 1200, 1001, 261       На суму різниці між раніше сплаченими та пере-
К-т 7021                                    рахованими за зниженою ставкою процентами


 

You have no rights to post comments