Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами

Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами

Операції з готівковою іноземною валютою здійснюються в банках прибутковими, видатковими касами та обмінними пунктами. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності зі сховища під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей. Приймання та видача валютних цінностей здійснюється на підставі прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткових та видаткових валютних ордерів. Ці операції регламентуються Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків Національного банку України.
Облік обмінних операцій з іноземною валютою регламентується Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах від 16.12.98 (у редакції постанови Правління НБУ від 07.12.2000 № 471). Згідно з цими Правилами, обмінні операції — це операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу. Кінцевим результатом здійснення обмінних операцій є проведення операцій за дебетом рахунка в одній валюті та кредитом — в іншій.
Операції в іноземній валюті відображаються в синтетичному обліку за тими ж рахунками, що і в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземної валюти. Під час відображення обмінних операцій з готівковою іноземною валютою за балансовими рахунками використовуються:
1.    офіційний валютний курс на дату валютування (дата здійснення операції), за яким іноземна валюта відображається в подвійній оцінці — за номіналом та в гривневому еквіваленті;
2.    ринковий курс гривні, за яким відображаються обмінні операції в разі купівлі-продажу іноземної валюти за гривні.

Бухгалтерські проводки за обмінними операціями можуть здійснюватися з використанням технічних рахунків. Для відображення обмінних операцій за балансовими рахунками використовуються технічні рахунки 3800  "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801  "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".
Рахунок 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" є контррахунком рахунка 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів.
Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому еквіваленті та технічних рахунках 3800 та 3801 мають бути однаковими. Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду іноземної валюти відображається залежно від характеру операцій на балансовому рахунку 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".
За операціями з купівлі-продажу іноземної валюти результат завжди буде реалізованим, а саме — це фактично одержані доходи або понесені витрати.
Нереалізованим вважається результат, якого фактично банк не отримав, наприклад, результат переоцінювання статей в іноземній валюті в зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.
З метою формування управлінської звітності банк може вести окремо облік реалізованого результату за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти. Реалізований результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти визначається як різниця між вартістю продажу іноземної валюти та вартістю її купівлі за одним із таких методів:
1.    перший прийшов, перший пішов (FIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курсами, за якими були придбані перші суми іноземних валют;
2.    метод середньозваженої. При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої валюти множиться на різницю між курсом продажу та середньозваженим курсом, за яким вона була придбана;
3.    останній прийшов, перший пішов (LIFO). При визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курсами, за якими були придбані останні суми іноземної валюти.

Метод розрахунку реалізованого результату визначається політикою банку з управлінського обліку і може змінюватися з метою приведення до більш достовірного відображення результату обмінних операцій банку або відповідно до зміни вимог Національного банку України щодо обліку іноземної валюти.
Реалізований результат обліковується на окремому аналітичному рахунку балансового рахунка 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами".

Приклади обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

1.    Купівля 100 дол. США за 530 грн.: Офіційний курс 1 долара США — 5,2 грн.
Д-т 1001 - 100 дол. США (520 грн.)
К-т 3800 - 100 дол. США (520 грн.)
Водночас:
Д-т 3801    -  530 грн.
К-т 1001    -  530 грн.
Визначення та облік реалізованого результату операції:
Д-т 6204 - 10 грн.
К-т 3801 - 10 грн.

2.    Продаж 100 доларів США за 540 грн.
Офіційний курс одного долара США становить 5,3 грн.
Д-т 3800 - 100 дол. США (540 грн.)
К-т 1001 - 100 дол. США (540 грн.)
Водночас:
Д-т 1001 -540 грн.
К-т 3801 -540 грн.
Визначення та облік реалізованого результату обмінної операції:
Д-т 3801 - 10 грн.
К-т 6204 - 10 грн.

3.    Переоцінка залишків за рахунком 1001 в сумі 1000 дол. США в зв'язку зі зміною офіційного курсу з 5,4 грн. а 1 долар США до 5,3 грн. за 1 долар США:
Д-т 6204 - 100 грн.
К-т 1001 - 100 грн.
У цьому випадку результат є нереалізованим.

4.    Розрахунок доходу за методом РІРО: Банк купив 300 доларів США за 720 грн.
100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;
100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;
100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.

Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).
Дохід банку становить: 375 - (100 USD*2,2 + 50 USD*2,4) = 35 грн.

5.    Розрахунок доходу за методом середньозваженої оцінки:
Банк купив 300 доларів США за 720 грн.

100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;
100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;
100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.

Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).
Дохід банку розраховується таким чином:
Середньозважений курс становить:
(100 USD*2,2 +100 USD*2,4 + 100 USD*2,6) / 300 USD = 2,4 грн.
Дохід становить: 150*(2,5 - 2,4) = 15 грн.

6.    Розрахунок доходу за методом ІЛГО:
Банк купив 300 доларів США за 720 грн.

100 дол. США – курс 2,2 грн. – 220 грн.;
100 дол. США – курс 2,4 грн. – 240 грн.;
100 дол. США – курс 2,6 грн. – 260 грн.

Банк продав 150 дол. США за 375 грн. (курс 2,5 грн.).
Дохід банку становить: 375 — (100 USD*2,6 + 50 USD*2,4) = 5 грн.

Облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно до операцій з іноземною валютою. Ці операції відображаються за балансовими рахунками групи 110.
Кожному виду банківського металу умовно присвоєний відповідний код (за аналогією з кодами валют):
золото – 959 (ХАU);
срібло – 961 (ХАG);
платина – 962 (ХРТ).

Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою (вага хімічно чистого металу (унція (OZS) та його гривневий еквівалент) і підлягають переоцінюванню за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківських металів на дату складання звітності.


 

You have no rights to post comments