Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ревізія цінностей

Ревізія цінностей
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ревізія цінностей

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться:
•    за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно за станом на 1 січня нового року;
•    при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;
•    при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;
•    в інших випадках — за розпорядженням керівників Національного банку України або керівних органів;
•    ревізія цінностей, за які несуть відповідальність касові працівники, що мають перехідні залишки валютних цінностей, проводиться щомісячно. Результати цієї ревізії оформляються записом у звітній довідці касового працівника, а також проводиться реєстрація у спеціальній книзі, де зазначається дата, прізвище та ініціали касира, цінності якого були обревізовані.
Ревізія грошових білетів, монет й інших цінностей проводиться складом осіб, що призначається письмовим наказом керівника установи банку, за вказівкою якого здійснюється ревізія. Вона проводиться в присутності службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Відповідальність за правильну організацію і виконання встановлених правил проведення ревізії несе керівник установи банку, який призначив ревізію.
При виявленні надлишків грошей або нестач складається акт про виявлені нестачі (надлишки) при перерахуванні грошей. До акта, що надсилається вищій установі банку, додаються особисте пояснення касового працівника, який допустив нестачу, повідомлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо відшкодування винними особами збитків, усунення причин касових прорахунків і нестач цінностей. Виявлені надлишки грошей оприбутковуються в касі й обліковуються за рахунком кредиторської заборгованості.
Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку
К-т 3619 Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

Всі нестачі грошей незалежно від суми списуються у видатки по касі й записуються на рахунок дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку за особовим рахунком працівника, в якого виявлена нестача, та обліковуються на цьому рахунку до повного їх погашення.

Приклад
Виявлено нестачу грошей:
Д-т  3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку
К-т 1001 Банкноти та монети в касі банку

Погашення нестачі грошей касовим працівником:
Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку
К-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку

Касові працівники несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, якими завдали матеріальної шкоди банку.


 

You have no rights to post comments