Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні функції бухгалтерського обліку

Основні функції бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні функції бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік має забезпечувати реалізацію двох функцій, а саме запис інформації про операції, які виконуються банком, та запис детальної інформації про кожного контрагента і кожну операцію. Ця інформація систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.
Синтетичний облік дасть змогу отримувати агреговану і систематизовану бухгалтерську інформацію щодо фінансового стану банку і контролювати правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку.
До регістрів синтетичного обліку належать: баланси, оборотно-сальдові відомості, перевірочні відомості, касові журнали тощо. Вони відрізняються ступенем узагальнення інформації і використовуються для звірки даних аналітичного та синтетичного обліку (додаток № 1).
Банки самостійно розробляють та затверджують форми регістрів обліку з урахуванням того, що вони повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи або інші кодовані знаки, які дають змогу ідентифікувати осіб, що їх склали.
Ведення синтетичного обліку забезпечується за допомогою рахунків II, III, IV порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку. Серед форм регістрів синтетичного обліку банки зобов'язані передбачати щоденний оборотно-сальдовий баланс, в якому відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим рахунком IV порядку. Правильність складання щоденного балансу, оборотів та залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом.
Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку, основним регістром якого є аналітичний (особовий) рахунок. Особові рахунки відкриваються за кожним балансовим і позабалансовим рахунком.
Особові рахунки підлягають реєстрації в спеціальній книзі, де для кожного балансового рахунка IV порядку відводяться окремі аркуші. У ній реєструються всі особові рахунки клієнтів, а також рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями.

Особові рахунки мають такі обов'язкові реквізити:
•    номер особового рахунка;
•    суму вступного залишку;
•    дату останнього руху за рахунком;
•    дату здійснення поточної операції;
•    номер документа, на підставі якого здійснюється запис;
•    номер банку-кореспондента;
•    номер рахунка-кореспондента;
•    код операції;
•    код валюти;
•    суму операцій;
•    суми обігів за дебетом і кредитом;
•    суму вихідного залишку;
•    реквізити банку, який веде рахунок.

Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках. Другий примірник особового рахунка є випискою з особового рахунка і призначений для видачі клієнту. До виписок з особових рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких зроблено записи за кредитом рахунка.
При закритті рахунка в книзі проставляється дата і вказується причина закриття. Книга зберігається у головного бухгалтера, зміни у реєстраційних записах можуть здійснюватися тільки з його дозволу.
За деякими балансовими рахунками аналітичний облік ведеться на зведених особових рахунках чи в операційних журналах, книгах, картках у вигляді хронологічного запису операцій для забезпечення контролю.
У деяких випадках як регістри аналітичного обліку використовуються примірники документів. Наприклад, для обліку документів, неоплачених у строк у зв'язку з відсутністю коштів у банку, в картотеку до позабалансового рахунка розміщують перші примірники грошово-розрахункових документів, які чекають на сплату (платіжні доручення, вимоги-доручення тощо).


 

You have no rights to post comments