Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації

Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації

Протягом операційного дня в банку відбуваються певні події, які реєструються як частина облікового процесу. Ці події називаються операціями. Кожна банківська операція аналізується з позицій фундаментальної облікової моделі:

Активи = Зобов'язання + Капітал.

Операція завжди відображається як мінімум за двома змінами у фундаментальній обліковій моделі. Для того, щоб зберегти рівність, операція, яка змінює величину активів, також позначається на зміні зобов'язань або капіталу.
Таким чином:
1.  Кожна банківська операція має подвійний результат.
2.  Після запису кожної операції права частина дорівнює лівій.

Останній рядок прикладу відображає фінансовий стан банку на кінець періоду:
166 000 = 166 000;
166 000 = 65 500 + 100 500.

Збір інформації про колений елемент звітності здійснюється шляхом створення окремого запису, який називається рахунком. Для кожного активу, зобов'язання і капіталу відкривається окремий рахунок (наприклад, для активу — "Банкноти та монети в касі банку", "Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам господарської діяльності", "Операційні основні засоби" тощо).
Для графічного зображення рахунка використовується Т-подібна модель рахунка. Т-рахунок складається з трьох елементів: найменування рахунка; лівого боку — дебету; правого боку — кредиту.
Найменування рахунка

Дебет     
Кредит


Усі активні рахунки мають дебетовий залишок, усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок. Кожний рахунок створено так, що всі збільшення в активних рахунках вносяться в лівий бік рахунка, а всі зменшення — в протилежний; у пасивних рахунках — навпаки. За активними рахунками сальдо на кінець дня визначається за формулою:
Сальдо на кінець дня = Дебетове сальдо на початок дня +
+ Обіги дебетові - Обіги дебетові кредитові.

За пасивними рахунками сальдо на кінець дня визначається за формулою:
Сальдо на кінець дня = Кредитове сальдо на початок дня +
+ Обіги кредитові — Обіги дебетові.

Для того щоб показати, як саме реєструються операції в системі бухгалтерського обліку, необхідний аналіз операцій.
Аналіз операцій — це термін, який вживається для опису в термінах фундаментальної облікової моделі процесу вивчення подвійного впливу операцій на банківську установу.
Для аналізу кожної операції необхідно:
1.  Розкрити характер операції.
2.  Проаналізувати зміст операції.
3.  Скласти бухгалтерську проводку.
4.  Показати вплив операції на рахунки.

Звернемося до попереднього прикладу і проведемо аналіз операцій.
1. Власниками внесено готівкою до статутного капіталу 100 000 грн.
Аналіз операції: Операція збільшила готівкові кошти на 100 000 грн, що реєструється на рахунку "Готівкові кошти" за дебетом (збільшення); статутний капітал збільшився на    100 000 грн, що реєструється на рахунку "Статутний капітал" за кредитом (збільшення).

Бухгалтерська проводка
Д-т Готівкові кошти              100 000
К-т Статутний капітал

Вплив операції на рахунки:

Готівкові кошти (актив)                                                      Статутний капітал (капітал)


Подвійний контроль точності:

Дебет (100 000) = Кредит (100 000)
Активи (+100 000) = Зобов'язання (0) + Капітал (+100 000)

2. Отримана позика від іншого банку — 50 000 грн.
Аналіз операції: збільшились кошти на коррахунку банку на 50 000 грн, що реєструється на рахунку "Кореспондентський рахунок", за дебетом (збільшення); збільшились зобов'язання банку на 50 000 грн, що реєструється за кредитом (збільшення).

Бухгалтерська проводка
Д-т Кореспондентський рахунок
К-т  Отримані позики                                                50 000

Вплив операції на Т-рахунки:

Кореспондентський рахунок (актив)                          Отримані позики (пасив)


Подвійний контроль точності:

Дебет (50 000) = Кредит (50 000)
Активи (+50 000) = Зобов'язання (+50 000) + Капітал (0)


 

You have no rights to post comments