Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Документування банківських операцій

Документування банківських операцій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Документування банківських операцій

Усі банківські операції документально підтверджуються. Документи, які засвідчують операції, називають первинними.

Банківський документ — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на здійснення операції в банку. Банківський документ є підставою для бухгалтерського обліку банківської операції.
Сукупність документів, на підставі яких банки здійснюють бухгалтерський облік та контроль, становить банківську документацію. Форми документів та порядок їх застосування визначаються окремими нормативними актами Національного банку України.
Наприклад, до касових документів належать оголошення на внесення готівки, приходний касовий ордер, грошовий чек, видатковий касовий ордер; до меморіальних — платіжні доручення, вимоги-доручення, меморіальний ордер; до позабалансових — приходний позабалансовий та видатковий позабалансовий ордери.
Первинні документи мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Вони можуть складатися як на паперових носіях, так і в електронному вигляді й повинні мати такі обов'язкові реквізити:
•    назву установи банку;
•    дату здійснення операції;
•    зміст операції;
•    суму операції;
•    підписи.

Первинні документи, як на паперових носіях, так і у вигляді електронних записів, можуть мати й інші додаткові реквізити залежно від виду операції. Документи, які надають клієнти банку, повинні мати підписи уповноважених службових осіб клієнта та відбиток його печатки. Внесення виправлень до первинних документів не допускається, крім випадків, встановлених нормативними актами Національного банку України. Порядок формування та зберігання первинних документів та облікових регістрів і звітів банки визначають самостійно.


 

You have no rights to post comments