Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок

Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок

Бухгалтерський облік — це складна економічна система, що складається з взаємопов'язаних між собою підсистем, кожна з яких має свої завдання, функції і способи утворення інформації відповідно до запитів користувачів. Спільним для всіх підсистем бухгалтерського обліку є єдність інформаційної бази, на основі якої здійснюється трансформація даних відповідно до запитів користувачів, а також строків, обсягів і форм надання інформації . При цьому збір первинної інформації для всіх типів обліку здійснюється за єдиними правилами, що дозволяє уникнути дублювання даних, і тим самим підвищити оперативність надання інформації для потреб управління.
Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку та публікацію інформації про фінансовий стан та результати діяльності банку згідно з вимогами чинного законодавства і стандартів бухгалтерського обліку.
Фінансовий облік — це комплексний системний облік діяльності банку. Ведення фінансового обліку є обов'язковим для всіх суб'єктів господарської діяльності. Користувачами такої інформації можуть бути зовнішні органи щодо банку: вкладники, інвестори, кредитори, органи державного управління, податкові органи тощо.

Управлінський облік — це процес збирання і підготовки інформації, необхідної менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінювання поточної діяльності банку за різними критеріями. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та особливостей діяльності й структури управління.

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до законодавства і використовується для складання податкової звітності. Форма, правила, порядок і термін подання податкової звітності визначаються Державною податковою адміністрацією, що наділена повноваженнями збору податків.

Головна риса, що визначає спільність всіх підсистем, полягає в тому, що на основі інформації, створюваної кожною з підсистем, приймаються управлінські рішення. Так, інформація фінансового обліку про отримані фінансові результати діяльності дає змогу зовнішнім користувачам, зокрема інвесторам, приймати рішення про можливості вкладення інвестицій у даний банк. Інформація управлінського обліку про фінансові результати діяльності, що надається менеджерам, спрямована на вирішення кола питань, пов'язаних з ціноутворенням, контролем за матеріальними ресурсами тощо. Дані податкового обліку, на основі яких визначається величина податкових зобов'язань, в кінцевому підсумку дають змогу визначити суму прибутку, що залишається в розпорядженні банку, і порядок його розподілу.
Щодо відмінностей кожної з названих підсистем, то вони зумовлені конкретними завданнями, що вирішуються кожною з підсистем на основі запитів користувачів, а також строків, обсягів і форм надання інформації


 

You have no rights to post comments