Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аудит капіталу

Аудит капіталу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аудит капіталу

Завдання цього виду аудиту — визначитися в тому, що:
1)    акціонерний капітал був належним чином класифікований
(згідно з чинним законодавством), що його зміни були санкціоновані, а у звітності є відповідна конкретизація;
2)    рух резервів був санкціонований, а за статутними резервами — використання було тільки в межах дозволеного;
3)    підприємство вело відповідний облік статутного капіталу і
резервів своєчасно і в аналітичному розрізі.
Обсяг роботи аудитора значно менший при аудиті капіталу закритих товариств, де кількість операцій з капіталом невелика.
Стан внутрішнього контролю капіталу вивчається за такими важливими напрямками:
—    розподіл обов'язків;
—    належна реєстрація акцій (звітність реєстраторів);
—    контроль випуску акцій, нарахування дивідендів;
—    контроль обліку операцій рахунку капіталу.
Джерелами доказів є реєстри частки та облігацій в акціонерному капіталі, журнали ведення протоколів загальних зборів та зборів директорів, реєстри нарахувань, реєстри акціонерів, бухгалтерські документи і регістри, трудові згоди з директорами тощо.
До найважливіших процедур належать, наприклад:
—    перевірка залишків на рахунках акціонерів у реєстрах і тотожність їх загальної суми сумі, зазначеній у Головній книзі, тобто сумі випущеного акціонерного капіталу;
—    звірка нарахувань дивідендів акціонерам, які повернули акції;
—    перевірка дотримання вимог законодавства щодо розподілу
прибутку в частині нарахувань дивідендів;
—    перевірка відповідності частки в акціонерному капіталі директорів (менеджерів) її розміру, передбаченому статутом;
— перевірка дотримання процедур та ведення протоколів зборів акціонерів;
—    перевірка бухгалтерських записів та їх санкціонування;
—    перевірка за даними Головної книги залишків капіталу на
початок періоду (щоб відповідали даним минулого періоду, який
вже перевірений аудиторами);
—    перевірка доповнень до рахунків Головної книги;
—    перевірка відповідності статуту та законодавству операцій
із резервним капіталом.
У програмі аудиту капіталу можуть бути передбачені також процедури на випадок, коли на аудиторського попередника неможливо покластися. Тоді, наприклад, передбачається за період п'ять років або за весь період діяльності підприємства перевірити канцелярську точність всіх рахунків капіталу, протоколів ради акціонерів, звітів про прибутки та збитки, перехідні сальдо, точність інформації про заборгованість за привілейованими акціями та ін.


 

You have no rights to post comments