Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поняття аудиторського звіту і його структура

Поняття аудиторського звіту і його структура
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття аудиторського звіту і його структура

Аудиторський звіт (Audit report) — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок. Аудиторський звіт — це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту.
Цей документ складається тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок, про який детальніше піде мова далі, надається широкому колу користувачів. Аудиторський звіт повинен мати такі обов'язкові дані:
І. Загальна частина (вступ):
–    Назва документа і назва клієнта.
–    Місце і дата складання.
–    Назва аудиторської фірми, її адреса, номер дозволу (ліцензії), коли і на який період видано ліцензію, реєстраційний номер фірми, її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові аудиторів, які звітуються (якщо звітує самостійно працюючий аудитор, то в цій частині звіту він вказує також номер і термін дії сертифіката, стаж).
–    Період, за який проводилася перевірка звітності.
–    Склад, перелік фінансових звітів та інших документів, які перевірялися.
–    Посилання на існуючі стандарти, нормативні та інші документи, якими керувався аудитор під час аудиту.
II.    Аналітична частина, в якій дається чіткий перелік ділянок
діяльності клієнта, перевірених суцільним і вибірковим методом,
описуються результати перевірки стану обліку, внутрішнього ко
нтролю на підприємстві, вказуються факти недоліків і порушень
в організаціях, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам
власників, державі або третім особам. Окремо вказуються ті не
доліки та порушення, які не були виправлені за час аудиторської
перевірки, а також рекомендації аудитора та аналітичний огляд
діяльності підприємств.
III.    Підсумкова частина, яка, по суті, містить думку аудитора
про перевірену фінансову звітність (Аudit opinion) і яку зазвичай
називають аудиторським висновком, якщо вона оформлена окре
мим офіційним документом, тобто засвідченим підписом і печат
кою аудитора (аудиторської фірми).
Структура аудиторського висновку, щодо звітів визначена МСА 700 „Висновок незалежного аудитора, щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”:
–    Заголовок документа (назва документа, посилання на те, що він складений незалежним аудитором, назва клієнта та користувачів висновку).
–     Вступ (перелік фінансової звітності, яка перевірена, та період діяльності, охоплений цією звітністю; вказівки про те, що за фінансову звітність несе повну відповідальність керівництво під-приємства-клієнта, а аудитор несе відповідальність за свою думку про цю звітність).
–    Масштаб перевірки — опис масштабу аудиту, змісту проведених робіт, методів і підходів, використаних аудитором під час перевірки відповідно до законодавства та нормативів аудиту; вказівки на те, що аудиторську перевірку сплановано і проведено з достатнім рівнем впевненості, що у фінансовій звітності немає суттєвих помилок.
–    Думка аудитора про перевірену фінансову звітність.
–    Дата, підпис, адреса аудиторів.


 

You have no rights to post comments