Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вимоги до ведення робочих документів

Вимоги до ведення робочих документів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вимоги до ведення робочих документів

На вибір кількості, складу, змісту і форми подання аудиторських документів впливають також такі фактори: кваліфікація аудитора, його попередній досвід роботи (як загальний, так і на конкретному підприємстві-клієнті); умови договору на проведення аудиту; нормативи, правила і внутрішні стандарти, встановлвлені та використовувані аудиторською фірмою або приватним аудитором. Але при цьому робочі аудиторські документи мають відповідати ряду вимог:
—    містити достатньо повну і детальну інформацію, щоб інший
аудитор, який не брав участі у цій перевірці, міг скласти чітке уявлення про виконану роботу і підтвердити висновки цієї перевірки;
—    документи мають бути складені в ході перевірки, складання
їх після завершення перевірки і підготовки аудиторського висновку не допускається;
—    складаючи робочі документи, аудитор повинен враховувати
не тільки інформацію, що стосується звітного періоду, який перевіряється, а й дані попереднього періоду (наприклад, сальдо за рахунками на кінець періоду, що передував звітному), а також відомості, отримані після складання бухгалтерської звітності, про події, що відбулися після завершення звітного періоду, які можуть суттєво вплинути на діяльність або фінансове становише
підприємства;
—    документи  мають  відображати  найсуттєвіші  моменти,  з яких аудитору слід висловити думку, охоплювати найважливіші нарями перевірки і завдання, поставлені й вирішені аудитором;
—    давати можливість оцінити фінансову звітність згідно з установленими критеріями й ознаками;
—    містити інформацію, необхідну чи корисну для наступних
аудиторських перевірок;
—        відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві та ступінь довіри до нього;
—        фіксувати проведені аудиторські процедури з перевірки та оцінки системи бухгалтерського обліку клієнта, дотримання прийнятої (встановленої) облікової політики і відповідність бухгалтерського обліку клієнта встановленим принципам, стандартам, вимогам і законам;
—    документи мають бути складені чітко, розбірливо;
—    скорочення або умовні позначення, що використовуються, мають бути пояснені на початку папки робочих документів;
—    слід обов'язково зазначати місце і дату складання документа, прізвище аудитора і його підпис, номер документа, порядковий номер сторінки в робочій документації;
—    мають бути наведені джерела інформації та дані про походження доданих документів, що фіксують господарсько-фінансову діяльність підприємства, а також про виконані аудитором процедури;
—    особливі вимоги висуваються до складання робочих документів у випадку, якщо до проведення аудиторської перевірки, крім аудитора, залучаються його асистенти. У цьому разі план аудиторської перевірки та її програма мають бути більш детальними, щоб вони могли бути використані як своєрідні інструкції для асистентів з доручених їм питань. Докази (свідчення), отримані асистентами, слід оформити документально
так, щоб аудитор згодом зміг зробити на їх підставі однозначні
чіткі висновки.


 

You have no rights to post comments