Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета і завдання документування процесу аудиту

Мета і завдання документування процесу аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета і завдання документування процесу аудиту

Хід аудиторської перевірки та її результати мають бути документально оформлені. З проблемою ведення робочих документів аудитор стикається з першої аудиторської перевірки. Належна організація аудиту, забезпечення можливості контролю роботи аудитора, поліпшення її якості вимагають глибокого дослідження цієї проблеми.
Важливість питання, що розглядається, пов`язане з низкою інших причин. Значні труднощі пов'язані з відсутністю не тільки в Україні, а й за рубежем єдиних загальноприйнятих стандартів ведення аудиторських документів, складу, форми, структури та змісту їх.
В Україні проблема ускладнюється відсутністю в аудиторів достатнього досвіду складання документів під час перевірки підприємств з урахуванням конкретних умов їхньої діяльності, ситуації, що склалася.
Зарубіжні аудиторські фірми до ведення робочих документів аудитора підходять індивідуально. Такі документи є конфіденційними. Методика ведення їх становить комерційну таємницю аудиторської фірми. Отже, досвід їхньої роботи важкодоступний.
Дослідимо проблему ведення робочих документів аудитора на матеріалах стажування у Франції («Мазар Формасьон», «Кабіне Робер Мазар»), вивчення методики ведення аудиторських документів німецької аудиторської фірми КРМG та англійської фірми «Моор Стівенс».
З літературних джерел, у яких розглядається ведення робочих документів аудитора, практичний інтерес мають книги Дж. Робертсона і Роя Доджа, підручники з аудиту фірм «Кабіне Робер Мазар», «Моор Стівенс».
Робочі документи аудитора — це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, чи усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування.
Як уже зазначалося, склад і кількість аудиторських документів аудитор визначає в кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення має мета складання робочих документів а саме:
-    планування аудиторської перевірки;
-    документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;
-    збирання матеріалів з перевірки фінансової звітності з наступним узагальненням їх;
-    складання аудиторського звіту і підготовка висновку про
фінансову звітність;
-    здійснення поточного контролю самим аудитором за ходом виконання аудиту згідно з планом і програмою;
-    забезпечення юридичного обґрунтування проведення аудиту, законності його;
-    контроль робочого часу аудитора і обґрунтованості оплати його праці (гонорару);
-    контроль якості проведеної перевірки;
-    отримання за необхідності інформації про перевірку конкретного підприємства, здійснену кілька років тому, наприклад у разі судового розгляду, спорів, претензій, які виникли, тощо;
-    забезпечення можливості отримати відповіді на так звані
зворотні питання (від клієнта, акціонерів та інших заінтересованих юридичних і фізичних осіб), тобто довести правоту аудитора чи внести додаткову ясність у деякі питання;
-    обґрунтований вибір методики, методів і прийомів проведення аудиту, напрямів і підходів перевірки;
-    формування уявлення про професіоналізм, кваліфікацію компетентність аудитора і сприяння підвищенню їх;
-    отримання матеріалів для наступних аудиторських перевірок.


 

You have no rights to post comments