Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аудиторські професійні організації

Аудиторські професійні організації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аудиторські професійні організації

Міжнародною професійною організацією бухгалтерів і аудиторів є Міжнародна федерація бухгалтерів і аудиторів (Іnternational Federation of  Аccountants — ІFАС), в яку входить понад 100 держав світу.
ІFАС у своєму складі має такі комітети: Комітет з аудиторської практики; Комітет з навчання, Комітет з етики, Комітет з фінансового та управлінського обліку, Комітет з планування та ін.
У США є такі професійні аудиторські організації:
1.    Американський інститут присяжних бухгалтерів (Аmerican Іnstitute of Certified Аccountants — АІСРА).
2.    Комісія з цінних паперів (Securities & Ехсhang Соmmission — SЕС).
3.    Головна служба обліку (Тhe United States general Ассоunting Оffiсе — GАО).
4.    Американська асоціація бухгалтерів (Аmerican Ассоunting Аssociation — ААА).
5.    Національна асоціація бухгалтерів США (National Аssociation оf Аccountants — NАА).
6.    Асоціація спеціалістів з комп'ютерного аудиту (ЕDР Audotirs Аssociation) та ін.
У Великобританії створено такі організації, які об'єднують присяжних бухгалтерів, аудиторів:
1.    Громадська організація дипломованих бухгалтерів (Тhe Chartered Аssociation of Certified Аccountants — САСААССА, FССА).
2.    Громадський інститут бухгалтерів-аналітиків (Тhe Chartered of Managment Аccountants — СІМА АСМА, FСМА).
3.    Громадський інститут національних фінансів і бухгалтерського обліку (Тhe Chartered Іnstitute of Рublic Finance & Аccountancy — СІРFА or РFА).
4.    Інститут присяжних  бухгалтерів  Англії та Уельсу  (Тhe Іnstitute of Chartered Аccountants in Еngland & Wales — ІСАЕW оr АСА, FСА).
5.    Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії(Тhe Іnstitute of Chartered Аccountants of Scotland — ІСАS оr СА).
6.    Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії (Тhe Іnstitute of Chartered Аccountants of Ireland — ІСАІ оr АСА, FСА).
У Франції діють дві головні професійні організації аудиторів і бухгалтерів:
1.    Орден експертів-бухгалтерів (ОЕССА).
2.    Національна компанія комісарів з рахунків (СNСС).
Крім того, у Франції створено Асоціацію керівників аудиторських фірм (АРБФ).
У Німеччині з 1961 р. під керівництвом міністерства економіки діє Wirtschaftpruferkammer — офіційний орган для контролю за діяльністю аудиторів, який також здійснює реєстрацію всіх аудиторів країни. Крім того, існує добровільна асоціація кваліфікованих аудиторів Іnstitute of Wirtschaftsprufer.


 

You have no rights to post comments