Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Види аудиту та їх особливості

Види аудиту та їх особливості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Види аудиту та їх особливості

У зарубіжній практиці зовнішній аудит поділяють на три види:
1)    аудит на підтвердження фінансової звітності;
2)    аудит на відповідність вимогам;
3)    аудит ефективності фінансово-господарської діяльності.
Протягом останніх років внутрішній аудит набув значного поширення, а його мета і характер виконаних робіт стали різноманітнішими. Внутрішній аудит повинен відповідати потребам, які випливають із діяльності підприємства.
Внутрішнього аудитора можна розглядати як окрему професію. За визначенням Інституту внутрішніх аудиторів, внутрішній аудит — це «незалежна діяльність по оцінці всередині організації для перевірки господарських операцій в інтересах управління. Це вид контролю, який установлюється керівництвом. Контроль здійснюється шляхом вимірювання, оцінки ефективності функціонування інших видів контролю».
До основних видів робіт, які зазвичай виконуються внутрішнім аудитором, належать;
—    перевірка й оцінка об'єктивності, точності, правильності застосування вимог бухгалтерської звітності фінансового та виробничого контролю;
—    визначення ступеня виконання обраної політики підприємства у сфері бухгалтерського обліку, планів і процедур;
—    визначення повноти відображення активів компанії, а також того, якою мірою вони захищені від збитків будь-якого виду;
—    визначення надійності даних, які готуються в організації і призначаються для керівництва;
—    оцінка якості виконання службових обов'язків;
—    внесення рекомендацій щодо поліпшення діяльності підприємства.
Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише при його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє. Внутрішній аудитор повинен підпорядковуватися тільки вищому керівництву підприємства. Предметом аудиту є річна фінансова бухгалтерська звітність. Об'єктами аудиту можуть бути:
–    окремі форми звітності;
–    поточна бухгалтерська інформація;
–    первинні документи;
–    інформація про наявність активів і пасивів;
–    установчі документи;
–    небухгалтерська звітність та ін.


 

You have no rights to post comments