Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета і завдання аудиту

Мета і завдання аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Мета і завдання аудиту

Головна мета аудиту - переконати користувачів фінансових звітів у тому, що ці звіти дають достатньо точне уявлення про стан підприємства на певну дату та про те, як його було досягнуто.
Аудитори до деякої міри несуть відповідальність перед третіми особами, які використовують інформацію фінансових звітів. Проте для досягнення зазначеної мети аудитору слід вийти за суто бухгалтерську функцію всередині підприємства і з'ясувати, як у кінцевих звітах підприємства відображаються всі сторони його діяльності.
Однією з найважливіших передумов такого підходу є те, що аудитор не обмежує своїх досліджень бухгалтерською інформацією, а намагається зрозуміти, як функціонує підприємство в цілому. Аудитор зазвичай обговорює діяльність підприємства з працівниками, відповідальними за кожну операційну ділянку, щоб досягти правильного розуміння бізнесу клієнта. Ці знання є головними в аудиті. Аудитор може сформувати обґрунтовану думку, якщо він розуміється в бізнесі (МСА 315 „Розуміння суб`єкта господарювання та його середовища та оцінки ризиків суттєвих викривлень”), з яким має справу, оскільки тільки так він може вирішити, чи відповідають звіти реальному стану справ. Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 200 „Мета та загальні принципи аудиту перевірки фінансових звітів” визначає, що метою аудиту є висловлення аудитором думки про те, чи складені фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
Аудитор не «засвідчує» і не гарантує правильності фінансових звітів. Аудитори не зобов'язані вишукувати помилки та шахрайство. Під час аудиторської перевірки слід вирішити такі завдання:
—    впевнитись у законності діяльності підприємства ;
—    ознайомитись зі схемою господарювання та управління;
—    оцінити надійність систем внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку підприємства;
—    проконтролювати здійснення господарських процесів;
—    перевірити первинні документи та облікові регістри;
—    зіставити дані поточного обліку зі звітністю та Головноюкнигою;
—    установити фактичну наявність та повноту відображення активів та зобов'язань підприємства;
—    установити точність та об'єктивність зроблених обліковихзаписів;
—    впевнитись у порівнянності показників бухгалтерської звітності та інших фінансових звітів.
Аудитор може виконувати і специфічні завдання за окремими показниками (статтями), що обумовлюються у договорі на проведення аудиту і оформлюється окремою звітною документацією (МСА 800 „Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення”).
Для підтвердження окремих статей балансу можуть висуватись і специфічні завдання аудиту.
Користувачами інформації аудитора є:
—    власники підприємства (його замовники, акціонери);
—    керівництво підприємства;
—    інші юридичні та фізичні особи (податкова адміністрація, покупці, постачальники, банки, інвестори, робітники і службовці, профспілка, суд, арбітраж тощо).
Функціональними завданнями аудитора є: коригування; оперативний контроль; крім того, вирішуються стратегічні завдання. Існують два основні види аудиту: зовнішній і внутрішній


 

You have no rights to post comments