Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оподаткування дивідендів

Оподаткування дивідендів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оподаткування дивідендів

Відповідно до Закону про доходи, до загального місячного оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді дивідендів. Дивіденди підлягають оподаткуванню за ставкою 13% (а починаючи з 01.01.2007 р. ставку податку на доходи буде збільшено до 15%), за їх рахунок, тобто власник корпоративних прав отримає дивіденди за мінусом утриманого податку.
При цьому виняток становлять дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою -резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів.
Як дохід, що належить до категорії доходів з джерелом його походження з України, дивіденди підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті, а отже, при поданні річної декларації зменшити суми нарахованого (сплаченого і податку на суми податкового кредиту неможливо. До того ж дохід, отриманий у вигляді дивідендів, відноситься до пасивного доходу.
Податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) дивідендів за дорученням емітента корпоративних прав. При цьому обов'язок утримати та перерахувати до бюджету податок при нарахуванні (виплаті) дивідендів покладається на всіх юридичних осіб - резидентів незалежно від їх податкового статусу.
Якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси, то податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.
Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті перерахуванню) до бюджету протягом ЗО календарних днів після місяця нарахування доходу.
Крім обов'язку утримувати та перераховувати до бюджету податок, особи, що виплачують дивіденди, повинні подати податковому органу відповідний розрахунок протягом 20 днів з моменту такого нарахування виплати). Розглянемо кілька прикладів.


 

You have no rights to post comments