Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оподаткування доходів фізичних осіб у податкового агента

Оподаткування доходів фізичних осіб у податкового агента
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оподаткування доходів фізичних осіб у податкового агента

Відповідно до Закону про доходи, податковий агент - це:
-    юридична особа: філія, відділення, інший відокремлений підрозділ юридичної особи;
-    фізична особа, зокрема фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам; нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками зобов'язані:
-    нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку;
-    вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм Закону про доходи.
У таблиці 2.2 згруповані положення Закону про доходи щодо набуття особою статусу податкового агента у випадку виплати (нарахування) того чи іншого виду доходу.
Основним обов'язком податкового агента є нарахування (утримання) податку з доходів, суворо дотримуючись вимог, встановлених Законом про доходи, та враховуючи особливості й порядок оподаткування доходів різних видів.
Зокрема, при нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на момент одержання таких доходів (п. 3.3 Закону про доходи).
Також, відповідно до Закону про доходи, при нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах, податковому агенту слід визначати вартість такого нарахування за звичайними цінами.
Для визначення об'єкта оподаткування в такому випадку вартість такого нарахованого доходу (попередньо збільшена на суму податку на додану вартість та акцизного збору) слід помножити на коефіцієнт, який розраховується за формулою:
К = 100 : (100 - СП),    (2.3)
де К    - коефіцієнт;
СП - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.
Якщо підставити у цю формулу ставку податку в розмірі 13% (яка буде і діяти до 31.12.2006 р.), то отримаємо коефіцієнт, рівний 1,149.
Суттєвим нововведенням для працедавців є вимога, що міститься в п. 3.5 Закону про доходи: при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.
Крім того, дохід у вигляді заробітної плати зменшується на суму податкової соціальної пільги. Розмір податкової соціальної пільги дорівнює одній мінімальній заробітній платі, встановленій на 1 січня звітного податкового року з врахуванням обмежень, встановлених перехідним положенням. Для певної категорії платників податку є можливим застосування підвищених розмірів соціальних пільг -150% та 200% від мінімальної заробітної плати.
Звертаємо увагу на те, що податкова пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем роботи (не обов'язково основним), якщо розмір місячної заробітної плати не перевищує суми місячного прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.
За наслідками кожного звітного податкового року при звільнені працівника та під час зміни місця застосування податкової соціальної пільги працівником працедавець такого платника податку здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому працівнику у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг.
67 Податковий агент повинен сплатити податок до бюджету:
-    одночасно з поданням до установи банку документів на виплат) доходу або документів на отримання коштів для виплати належних доходів;
-    протягом 10 календарних днів, починаючи з 21-го календарного дня наступного місяця, якщо оподатковуваний дохід був нарахований, але неї виплачений до кінця місяця;
-    протягом банківського дня, що настає за днем виплати, якщо оподатковуваний дохід виплачується у негрошовій формі чи готівкою з каси; І
-    для нотаріусів - за операціями продажу та обміну рухомого та нерухомого майна податок сплачується до бюджету у терміни, встановлені законодавством для сплати (перерахування) державного мита. Якщо, звичайно сторони угоди самостійно перед її укладенням не сплатили його самостійно.
Щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, податковому агенту слід подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем свого розміщення.


 

You have no rights to post comments