Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Порядок складання звітності по податку на прибуток

Порядок складання звітності по податку на прибуток
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок складання звітності по податку на прибуток

Порядок регламентується наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143 Зареєстрований у Міністерстві юстиції 08.04.2003 р. під № 271/2592.
Цей Порядок (далі - Порядок) розроблено на підставі норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями), з урахуванням Перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (зі змінами та доповненнями).
Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), крім страховиків, банків та підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій.
Декларація з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.
Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.
У декларації зазначаються всі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.
Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).
Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.
Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).
Декларація заповнюється таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.
У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.


 

You have no rights to post comments