Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Склад та облік валових витрат

Склад та облік валових витрат
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Склад та облік валових витрат

Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній нормах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
До складу валових витрат включаються:
Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).
Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), що добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, у розмірі, що складає не менше 2 та не більше 5 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного року.
Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду.
Суми коштів, внесених до страхових резервів .
Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування"
Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуванням документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.
Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з попущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.
Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не
привели до позитивного наслідку, а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк позовної давності.
Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, та суми перевищення балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу тощо.


 

You have no rights to post comments